Gruff Rhys
Gwn Mi Wn
Gwn mi wn fod y byd yn grwn Dw i'n saethu hwn fel bwled o wn Dw i'n saethu ngair fel bwled o wn Dw i'n saethu hwn fel bwled o wn Fi ‘di Glyn Kysgod Angau A fi ‘di D. Chwaeth Mynd i bob twll a chornel fel tywod ar y traeth Saethu ein brawddegau gyda bwa a saeth Llenwi ein bywydau a daioni a maeth Gwn mi wn fod y byd yn grwn Dw i'n saethu hwn fel bwled o wn Dw i'n saethu ngair fel bwled o wn Dw i'n saethu hwn fel bwled o wn Bwyta creision yd gyda chwrw nid llaeth Brwydro i ryddhau ein cyfeillion sy'n gaeth Heb honni fod ein bywyd yn well nag yn waeth Na'r bobl sydd yn derbyn ein geiriau ffraeth Gwn mi wn fod y byd yn grwn Dw i'n saethu hwn fel bwled o wn Dw i'n saethu ngair fel bwled o wn Dw i'n saethu hwn fel bwled o wn EPYNT: e Epynt, Epynt Mae'r dewis yn dod yn gynt ac yn gynt Wyt ti isho brenhines Neu hen awdures? Epynt, Epynt Calonnau'n curo yn gynt ac yn gynt Wyt ti isho dyfodol? Neu dim ond gorffennol? Gwario, gwario Beth sy'n well gen ti wario, wario? Dy blastig neu bapur, Neu dim o gwbl. Dewis, dewis Dyro i mi fy newis, newis. Dw i'n dewis dim, Dim dime, dim