Gruff Rhys
Caerffosiaeth
Adeiladau mileniwm, Mewn ffug alminiwm, Goruwch-ystafelloedd Am hanner miliwn o bunnoedd. Tyfwn adenydd Tra'n yfed Ymennydd, Mewn tafarndai thema A dim golwg o'r Wyddfa Dw i'n byw a bod Dw i'n byw a bod Arnofio yn y bae Yn y baw a'r dod Coffi ewynnol, Cyflog derbyniol, Argae uffernol, Sgidiau ffasiynol, Saeri Rhyddion Yn rhedeg byrddion, Cyhoeddus, anweddus, Sefyllfa druenus. Dw i'n byw a bod, Dw i'n byw a bod, Arnofio yn y bae Yn y baw a'r dod Dw i'n rhan o'r atal genhedlaeth, Ymfudwn o amaeth, O gefn gwlad i Gaerffosiaeth, O gefn gwlad i Gaerffosiaeth Dw i'n byw a bod, Dw i'n byw a bod, Arnofio yn y bae,Yn y baw a'r dod