Gruff Rhys
Pang! (Muzi Remix)
Pang o hiraeth, pang o fyraeth
Pang o euogrwydd, pang o gywilydd

Pam dyfyrru, pam enllibio
Camddefnyddio grym ai peidio?

Pang o euogrwydd, pang o enwogrwydd
Pang o euogrwydd, pang o enwogrwydd

Pang edifar anghyflafar
Pang o drydar, pang arfyrder

Pam cynllwynio, pam cynllunio
Camargraffu, camstryffaglu

Pam dylunio, pamddehongli
A chroesholi, pam bodoli?

Pang o euogrwydd, pang o enwogrwydd
Pang o euogrwydd, pang o enwogrwydd

Ansicrwydd llwyr yn bendramwnwgl fel [?]