Gruff Rhys
Digidigol (Muzi Remix)
Does dim dal pryd daw digwyddiad digidol
Teclynnau symudol yn llawn hylif hynaws diwylliannol
Ar dân drwy’d dydd, teipiaf drwy’r tymhestl
Dim ond i’r gwifrau groesi

Digidigidigidigidigol, digidigol, digwyddiadau hudol (x3)

Dim ond plannau hadau diwylliannol wrth-ormesol

A does dim prawf fod y cyhoeddiad yn
Swyno
Y botiau brwnt ydy’r unig rai sy’n adleisio
Neu oes gymuned sy’n agored ac argyhoeddiedig
Rhwng y dinesig a’r gwledig

Digidigidigidigidigol, digidigol, digwyddiadau hudol (x4)

Dim ond plannau hadau diwylliannol wrth-ormesol (x2)

Dim ond plannau hadau diwylliannol wrth-ormesol (x2)