Ella Lee - אלה לי

"מה אתה רוצה?"

בטח אתה סתם מדבר
משלים את הלבד כשזה חסר
עושה לי בלאגן בחצר
בום בום בום בפסנתר

אל תהיה כזה שמחפש מלים בגובה
בוא תרד מהענן עשית לי לשבוע
איזה יום היום מה בא לי ועל איזה כובע
מתפוצצת על החיים שלי כמו סופרנובה

איך אתה אוהב שקשה כזה
מכבה מה שבער בי
לוקח לי את הברבי
כמה שאתה מבקש את זה
אפילו לא בדיחה
קבל חיקוי שלך

מאמי אני לא יודע מה אני רוצה
מאמי אני לא יודע מה אני רוצה
כאילו אני כן יודע מה אני רוצה
אבל אנלא בטוח עד הסוף את מה אני רוצה

מאמי אני לא יודע מה אני רוצה
מאמי אני לא יודע מה אני רוצה
כאילו אני כן יודע מה אני רוצה
אבל אני לא בטוח עד הסוף את מה אני רוצה
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol