Anacan, Dostum Evlənir lyrics

Abbas Bağırov

[Nəqərat]
Ay ana, ay ana, ay ana
Dostum evlənir
Bir gözəl, bir gözəl
Bir gözəl çiçək dərir

Anacan, anacan, anacan
Mənim də gözüm
Qonşuda, qonşuda, qonşuda
Bir çiçək görür

Ana, özün fikirləş
Mən nə deyim ki, sənə?
Deməyə utanıram
Ürəyimi görsənə
Deməyə utanıram
Ürəyimi görsənə

[Bənd 1]
Səndən ayrılanda düşünürəm ki
Anam evdə qalıb, o yenə təkdir
Ay ana, mehriban gözlərin deyir
Bu qoca vaxtımda kömək gərəkdir

[Nəqərat]
Ay ana, ay ana, ay ana
Dostum evlənir
Bir gözəl, bir gözəl
Bir gözəl çiçək dərir

Anacan, anacan, anacan
Mənim də gözüm
Qonşuda, qonşuda, qonşuda
Bir çiçək görür

Ana, özün fikirləş
Mən nə deyim ki, sənə?
Deməyə utanıram
Ürəyimi görsənə
Deməyə utanıram
Ürəyimi görsənə

[Bənd 2]
Anam, ay gözümün işığı anam
Bir vaxt deyərdin ki, oğlum boy atsın
Günəş boylananda pəncərəmizdən
Evdə gəlin səsi məni oyatsın

[Nəqərat]
Ay ana, ay ana, ay ana
Dostum evlənir
Bir gözəl, bir gözəl
Bir gözəl çiçək dərir

Ay ana, ay ana, ay ana
Mənim də gözüm
Qonşuda, qonşuda, qonşuda
Bir çiçək görür

Ana, özün fikirləş
Mən nə deyim ki, sənə?
Deməyə utanıram
Ürəyimi görsənə
Deməyə utanıram
Ürəyimi görsənə

Ürəyimi görsənə
Ürəyimi görsənə
Ürəyimi görsənə

Think your friends would be interested? Share this lyrics!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Contact Us DMCA Policy Privacy Policy
Copyright © 2013-2021 Lyrics.lol