QNT
Lonely
Em à,anh cô đơn quá
Không ai quan tâm đâu
Em à,anh cô đơn quá
Không ai quan tâm đâu
Em à,anh cô đơn
Cô đơn, cô đơn, cô đơn (x2)
Anh cô đơn trong tâm hồn
Dấu những vấn vương không còn
Em à anh cô đơn
Cô đơn, cô đơn, cô đơn, cô đơn (x2)
Anh cô đơn như mây trời
Anh cô đơn như bao người
Em à, anh cô đơn

Anh có một nỗi buồn lớn
Không biết diễn tả ra sao
Chỉ cảm nhận nó ngày càng lớn
Và ngấm tận sâu vào trong từng tế bào
Anh thôi tôn thờ lòng kiêu ngạo
Đến cái tôi cũng chẳng cần đề cao
Có khi đầu óc muốn nổ tung
Chỉ muốn mượn não của ai để thế vào
Okay và nó cứ đi theo anh từng ngày từng giờ từng phút từng giây
Và nó cũng chính là lý do
Mỗi ngày mở mắt anh không muốn tỉnh dậy
Không muốn nghe thêm bản nhạc buồn
Càng không muốn tin vào điều mình thấy
Đợi sau tất cả nỗi buồn này
Dường như cô đơn vẫn ở đây
Cô đơn trong tâm hồn
Cô đơn như mây trời
Cô đơn như bao người
Anh cô đơn