Imfezi Emnyama
Cressida
[Intro]
Aw' ama Cressida madoda!
Insimbi yakudala
Into engavuki ekuseni, evuka emini likhanya bha!
Abantwana bama 80's

[Verse 1: Imfezi Emnyama]
Akunani bazali bami masenibonile ukuthi ngenz’iphutha
Mangikheth’umuntu engimthandayo
Ngenz’iphutha mangithatha i-80s lami ngilifak’ekhaya
Ngiyanixolela bazali bami umasenibonile ukuthi ngenz’iphutha
Mangikhetha umuntu engimthandayo
Ngenziphutha mangithatha i-80s lami ngilifaka ekhaya
Aw i-Cressida yamii le
Ayivuki ekuseni ivuka masekuphum’ilanga
Alilaleli i-cressida lami mama
Alilaleli i-cressida lami Baba
Angazi ngizoyithini lento
Into efuna iyinwele ze thousand
Ngzoythathaphi imali engaka

[Chorus]
I-Cressida
I-Cressida
I-Cressida
Insimbi zakudala
I-Cressida
I-Cressida
I-Cressida
I-Cressida
Insimbi zakudala
[Post-Chorus]
Inkinga yalo liyasebenza
Inkinga yalo linemali, alincengi lutho
Nami liyangibhekelela
Bazali bami ningixolele ukuthi ngithathe le-Cressida ngilifake ekhaya
Ngiyalibona i-2K impela lona lihle
Kodwa ngisayishaye nge Cressida
Abantwana bama 80's insimbi zakudala

[Verse 2: Ndu Browns]
Oh Cressida yam oh
I-manual insimbi endala ak’siyi auto
I-throwback intengayenzi i-woman on top
Inokutheleka ngo 12 eb’suku izokokota
Izong’nika uthando oluhlekile izongitotosa
Awuphenduke ubheke le mayeh
Hawe mayeh, waze wamuhle mtakwethu
Awuphenduke ubheke le mayeh
Hawe mayeh, waze wamuhle mtakwethu
I-manual insimbi endala ak’siyi auto
I-throwback intengayenzi i-woman on top
Inokutheleka ngo 12 eb’suku izokokota
Izong’nika uthando oluhlekile izongitotosa

[Chorus]
I-Cressida
I-Cressida
I-Cressida
Insimbi zakudala
I-Cressida
I-Cressida
I-Cressida
I-Cressida
Insimbi zakudala
[Post-Chorus]
Inkinga yalo liyasebenza
Inkinga yalo linemali, alincengi lutho
Nami liyangibhekelela
Bazali bami ningixolele ukuthi ngithathe le-Cressida ngilifake ekhaya
Ngiyalibona i-2K impela lona lihle
Kodwa ngisayishaye nge Cressida
Abantwana bama 80's insimbi zakudala

[Verse 3: Danya]
Aw' into zamzukwana ey
Cressida, Cressida!
Cressida yami, Cressida!
Esami lesimomondiya
Into evele ishintshe igiya
Ay' futhi ishaya nge reverse yomhlaba (Aah weeh!)
Cressida, Cressida!
Cressida yami, Cressida!
Esami lesimomondiya
Into evele ishintshe igiya
Ay' futhi ishaya nge reverse yomhlaba
Udali akashodi ngalutho, i-full tank ugcwele mfi
Haw' dali hawa dali!
Wakhanya okwenkanyezi
Ha'w dali haw' dali kwalento ayichazeki
Kodwa into engiyaziyo , ungithinta emanonini
Ngigcine sengikhala ngedwa
[Chorus]
I-Cressida
I-Cressida
I-Cressida
Insimbi zakudala
I-Cressida
I-Cressida
I-Cressida
I-Cressida
Insimbi zakudala

[Outro: Ndu Browns]
I-manual insimbi endala ak’siyi auto
I-throwback intengayenzi i-woman on top
Inokutheleka ngo 12 eb’suku izokokota
Izong’nika uthando oluhlekile izongitotosa