HLE
Dwala (Live)
[Intro]

Kuyang 'thokozisa ukuk'khonza (Kuyang 'thokozisa ukuk'khonza)
Kuyang'jabulisa ukuk'thanda (Kuyang'jabulisa ukuk'thanda)

[Verse]
(Ngizo)
Ngizok'khonza njalo
Ngobukhulu bakho
Nobungcwele bakho
Ngizok'khonza njalo
Phakama phakama

Ngizok'khonza njalo
Ngobukhulu bakho
Nobungcwele bakho
Ngizok'khonza njalo
Phakama phakama

[Chorus]
Dwala lensindiso
Dwala elimiyo
Dwala laphakade
Busa njalo

[Verse]
Kuyang 'thokozisa ukuk'khonza (Kuyang 'thokozisa ukuk'khonza)
Kuyang'jabulisa ukuk'thanda (Kuyang'jabulisa ukuk'thanda)
(Ngizok'khonza)
Ngizok'khonza njalo
Ngobukhulu bakho
Nobungcwele bakho
Ngizok'khonza njalo
Phakama phakama

Ngizok'khonza njalo
Ngobukhulu bakho
Nobungcwele bakho
Ngizok'khonza njalo
Phakama phakama

[Chorus]
Dwala lensindiso
Dwala elimiyo
Dwala laphakade
Busa njalo

[Bridge]
(Thath' uqobo)
Thath' uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe
Thath' uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe
Thath' uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe
Thath' uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe
(Ngibuswe nguwe) Thath' uqobo Lwami
Ngilawulwe nguwe
(Ngiphathwe nguwe) Thath' uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe
(Ngilawulwe nguwe)Thath' uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe
(Ngibuswe nguwe njalo)Thath' uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe

[Outro]
Thath' uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe