HLE
Ungofanelwe (Live)
[Intro]
Ungofanelwe, ungofanelwe
Nguwe wedwa, ungofanelwe
Ungofanelwe, ungofanelwe
Nguwe wedwa, ungofanelwe
Akekh' ongaphezu kwakho
Nguwe wedwa, ungofanelwe
Akekh' ongaphezu kwakho
Nguwe wedwa, ungofanelwe

[Chorus]
You're the worthy one
You're the worthy one
You alone, are the worthy one
(Father you're the worthy one) You're the worthy one
(You're the worthy one) You're the worthy one
(You alone) You alone, are the worthy one

(There's no one higher)
There's no one higher than you Lord (You Lord, you Lord)
You are alone, are the worthy one
(There's no one higher)
There's no one higher than you Lord
You are alone, are the worthy one

[Chorus]
(There's no one else, that is higher than you Lord)
You're the worthy one
You're the worthy one
You alone, are the worthy one
We stand here in your presence and proclaim that you are
You're the worthy one
You're the worthy one
You alone, are the worthy one

(There's no one higher than you Lord)
There's no one higher than you Lord
You are alone, are the worthy one
(There's no one higher than you Lord)
There's no one higher than you Lord
You are alone, are the worthy one

[Bridge-Chrous]
Emagumbini amane omhlaba asimazanga omunye
Ungofanelwe, ungofanelwe
Nguwe wedwa, ungofanelwe
(Sibabaza wena, sidumisa wena)
Ungofanelwe, ungofanelwe
Nguwe wedwa, ungofanelwe
(Akekh' ongaphezu kwakho)
Akekh' ongaphezu kwakho
Nguwe wedwa, ungofanelwe
(Akekh'omunye onga phe)
Akekh' ongaphezu kwakho
Nguwe wedwa, ungofanelwe

[Outro]
Akekh' ongaphezu kwakho
Nguwe wedwa, ungofanelwe
Sithi Akekh' ongaphezu kwakho
Nguwe wedwa, ungofanelwe
Akekho akekho, akekho omunye