Susan Egan, Cheryl Freeman, LaChanze, Vaneese Thomas & Lillias White
-