Suprême NTM

"Người Của Tao"

[Black Murder]
Đâu ai bắt mày phải nghe lời, chỉ tại bản năng mày tuân thủ
Mày bị nhồi sọ lý thuyết giòi bọ, tự biến đời mình thành quân ngũ
Sách vở ca tụng: máu, đạn, và súng vì đang luyến tiếc mùa xuân cũ
Mày có quyền chọn tiếp tục làm rối , tiếp tục câm mày không được nói
Hoặc mày có thể đi theo tụi tao: hỡi những chiến binh không đường lối
Không quân chủ, chỉ có bạn tốt và bình đẳng
Không cần giả tạo theo tình cảnh, ai cũng phải chết
Nhưng theo tụi tao mày chết tan xác muôn nghìn mảnh
Đó là điều kiện để mày được sống mà nhìn thẳng
Ván bài lật ngửa, nhiều thằng bật ngửa, nhiều thằng tìm thuốc và bật lửa
Chỉ muốn trấn an bản thân bất hạnh nhưng dường như không còn kịp nữa
Tụi nó tịch thu nhà cửa và tiền, rồi động viên cố gắng vượt cạn
Bạn đã lấy hết lý do mình sống, thì còn cái đ*o gì sống được bạn
Đó là đời... nhấm nháp vị đắng của tách cà phê
Đó là đời... mày cày như chó cũng khó mà lời
Đó là đời... Nó coi mày giống như thằng nhà quê
Làm việc tốt chưa hẳn được khen, chỉ 1 lỗi nhỏ chắc chắn là chê
Đó là đời... Liệu còn đủ sức mà cười nữa sao!?
Đưa ngón giữa vào mặt cường quyền thì mày chính xác là người của tao
*that's my people*

[Pain]
That’s my people, they ones with me exploring the streets
They see me stay quiet and then talk to a beat
Then we puff, puff puff pass me that weed
Then bring me beats and Homies cause its all that I need
My people, the ones always guarding my back
The ones with real ears for real talk on track
They all know about your past but will never look back
And in fact, they would strike first if you attack
I'm my pen transforms all this storm into calm
With my crew hazard clique black murder and cam
International rap sh*t straight from Vietnam
Music for my people who are homies and fam
That’s my people
All different place, face and race man we’re equal
Boy we fear no evil
Thoughts penetrating like a needle
I’ll be on the mic till I’m legendary like a beetle, boy you know who that's my people
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol