Reece Madlisa
VSOP
[Intro]
Heh weh mama weh yah eh
Heh weh mama weh yah eh
Heh weh mama weh yah eh
Heh weh mama weh yah eh
Heh weh mama weh yah eh
Heh weh mama weh yah eh
Heh weh mama weh yah eh
Heh weh mama weh yah eh

[Chorus: Zuma]
Nkulunkul ngiyazi ukhuthi ngi se sem ntcane
Ngi se sem mncane kodwa ng’funa uku yenz’ imali
Uku yenz’ imali ngwazi ukuzi buyela idlala
Ngi buye idlala ngi kwazi ukuziyеnzela umdeni wami
Mangsuth’ umdeni ngwazi ukuzbuyеl’ isdwadla
Ngibe muhle ngiyo mosha ngiyo jaiva ishu
Nantso khe mntwana wami
Nantsho khe
Si dakwa iVSOP not the normal one
Nanso ke i-Henny
Nanso ke
Nanso ke
Nanso ke mntanami
Nanso ke
Si dakw' iVSOP not the normal one (ishu)
Nanso ke
Nanso ke i-Henny
Nanso ke (asho, asho)
Si dakwe (asho)
[Verse 1: Reece Madlisa]
Hayi !
Ngithi bhampa side to side (ah-ha)
Ngiphethe labantwana ba-Nice (ah-ha)
Ngifike ngamosha fast …… (ah-ha)
Ngifike nga-Banger chuks
Bathi Zuma big no rush
Bhampa side to side
Ngiphethe labantwana ba-Nice (ah-ha)
Ngifike ngamosha fast
Ngifike ng-Banger chuks
Bathi Zuma big no rush

Wengithi bayangena bayaphuma sibabhekile (ay sibabhekile)
Bayaphithizela (bayaphithizela)
Ay iskhathi sidliwe (ay iskhathi sidliwe)
Bathini ….. amaRoto la (ay amaRoto)
Wengithi ngu9umba noBusta (ngu9umba noBusta)
Ah Jazzi (ah Jazzi)
Ah danko (ah danko)
Inside

[Bridge]
Heh weh mama weh yah eh
Heh weh mama weh yah eh
Heh weh mama weh yah eh
Heh weh mama weh yah eh
Heh weh mama weh yah eh (weh mama, weh mama)
Heh weh mama weh yah eh (weh mama, weh mama)
Heh weh mama weh yah eh (weh mama, weh mama)
Heh weh mama weh yah eh (weh mama, weh mama)
[Verse 2 - Mpura]
Inganekwan' Inganekwan' Inganekwane (eyakabani)
Ifuna ukwazi ifuna ulazi ngob' uyazi (owaseMlazi)
Eh ntwana yami ng'cela uyenze ngath' uyazi (hayi bo)
Uvel' uphuz' amanz' unak' indaba zakho (ezakabani)

Inganekwan' Inganekwan' Inganekwane (eyakabani)
Ifuna ukwazi ifuna ulazi ngob' uyazi (owaseMlazi)
Eh ntwana yami ng'cela uyenze ngath' uyazi (hayi bo)
Uvel' uphuz' amanz' unak' indaba zakho (ezakabani)

[Verse 4 - Ricky Rick]
Asambe siyo jumper (asambe siyo jumper)
Kumnandi ukuya jumper (kumnandi ukuya jumper)
Imot' ihleli phansi (imot' ihleli phansi)
Siyakukhipha sekumanzi (siph' iskorobho)
Sakhohlwa ngokuhlupheka (yah)
Impilo iyaqhubeka (isa)
Shampompo iyaqhumeka [qhwa]
O-Baby bang' thumela oMba
Dankie Jazzi

[Chorus: Zuma]
Nkulunkul ngiyazi ukhuthi ngisesemncane
Ngisesemncane kodwa ng’funa uku yenz’ imali
Ukwenz’ imali ngikwazi ukuzi bhayel' idladla
Ngibhay' idladla ngikwaz' ukondl' umdeni wami
Makusuth’ umdeni ngikwazi ukuzibhayel’ isdwadwa
Ngibe muhle ngiyo mosha ngiyo jaiva ishu
Nanso ke mntanami
Nanso ke
Si dakw' iVSOP not the normal one [ishu]
Nanso ke i-Henny
Nanso ke
Nanso ke
Nanso ke mntanami
Nanso ke
Si dakw' iVSOP not the normal one
Nanso ke
Nanso ke i-Henny
Nanso ke
Sidakwe [ishu umshini wami]