DIXSON
He’s Real Pt. 2
[Chorus 1]
I said He's real
He's real, He's real
I know my God is real
I know in my heart He's real
He's real, He's real
I know my God is real
No one can tell me He ain't
He's real, He's real
I know my God is real (Real, real, real)
He's real, He's real
I know my God is real

[Chorus 2]
He's real
I know my God is real
He's real
I know my God is real (Oh, my God)
He's real
I know my God is real
He's real
I know my God is real
He's real
I know my God is real