Gəl lyrics

İzzət Bağırov

[Giriş]
Gəl, gəl
Gəl, gəl, gəl
Gəl, gəl
Gəl, gəl, gəl

[Bənd 1]
Bir gözəl görmüşəm, gözləri qara
Elə bağlanmışam o nazlı yara
Bir gözəl sevmişəm, gözləri qara
Elə bağlanmışam o nazlı yara

Tapmışam elə bil dərdi mən çara
Sevirəm, sevirəm, dərdindən mən ölürəm
Tapmışam elə bil dərdi mən çara
Sevirəm, sevirəm, dərdindən mən ölürəm

[Nəqərat]
Gəl tutum əllərindən
Gəl öpüm gözlərindən
Gəl bütün ömrümü
Səninlə keçirim

Gəl, gəl tutum əllərindən
Gəl öpüm gözlərindən
Gəl bütün ömrümü
Səninlə keçirim
Gəl, gəl...

[Bənd 2]
Sevən ürəyimdə qalsa, yeri var
Ömürlük mənimlə olsa, yeri var
Sevən ürəyimdə qalsa, yeri var
Ömürlük mənimlə olsa, yeri var

Dinmərəm canımı alsa, yeri var
Sevirəm, sevirəm, dərdindən mən ölürəm
Dinmərəm canımı alsa, yeri var
Sevirəm, sevirəm, dərdindən mən ölürəm

[Nəqərat]
Gəl tutum əllərindən
Gəl öpüm gözlərindən
Gəl bütün ömrümü
Səninlə keçirim

Gəl, gəl tutum əllərindən
Gəl öpüm gözlərindən
Gəl bütün ömrümü
Səninlə keçirim
Gəl, gəl...

[Keçid]
Tutum əllərindən
Gəl öpüm gözlərindən
Gəl bütün ömrümü
Səninlə keçirim
Gəl, gəl...

[Nəqərat]
Gəl tutum əllərindən
Gəl öpüm gözlərindən
Gəl bütün ömrümü
Səninlə keçirim

Gəl, gəl tutum əllərindən
Gəl öpüm gözlərindən
Gəl bütün ömrümü
Səninlə keçirim

Gəl, gəl tutum əllərindən
Gəl öpüm gözlərindən
Gəl bütün ömrümü
Səninlə keçirim

Gəl, gəl tutum əllərindən
Gəl öpüm gözlərindən
Gəl bütün ömrümü
Səninlə keçirim
Gəl, gəl...

Think your friends would be interested? Share this lyrics!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Contact Us DMCA Policy Privacy Policy
Copyright © 2013-2021 Lyrics.lol