İmam Hüseyn Eşqinə lyrics

İzzət Bağırov

[Giriş]
Rəva oldu yəqin eşqidə cananı Hüseynin
Məlum idi həqq əhlinə ünvanı Hüseynin

[Bənd 1]
Rəbb oldu yəqin eşqidə cananı Hüseynin
Məlum idi həqq əhlinə ünvanı Hüseynin
Çün ruzi-əzəl etdi, qəbul qanə boyansın
Can verməyə amadədir qurbanı Hüseynin
Can verməyə amadədir qurbanı Hüseynin

Şövqilə оnа söylədi ''ləbbеyk'' Əbülfəzl
Sərdаri-hünərvərdir о hеyrаnı Hüsеynin
Rəbb oldu yəqin eşqidə cananı Hüseynin
Məlum idi həqq əhlinə ünvanı Hüseynin

[Bənd 2]
Çün arifi-həqq idi Hüseyn mülki-cahanda
Aşiqlərə nur saçdı o irfanı Hüseynin
Çün arifi-həqq idi Hüseyn mülki-cahanda
Aşiqlərə nur saçdı o irfanı Hüseynin

İxlas ilə Allaha ibadət elənənlər
Dünyaya zühur eylədi imanı Hüseynin
Dünyaya zühur eylədi imanı Hüseynin

Cəddidir Mühəmməd, аtаsı Hеydəri-Kərrаr
Zəhrа аnаsı izzəti, həm şаnı Hüsеynin
Rəbb oldu yəqin eşqidə cananı Hüseynin
Məlum idi həqq əhlinə ünvanı Hüseynin
Rəbb oldu yəqin eşqidə cananı Hüseynin
Məlum idi həqq əhlinə ünvanı Hüseynin
Ünvanı Hüseynin
Ünvanı Hüseynin
Ünvanı Hüseynin

Think your friends would be interested? Share this lyrics!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Contact Us DMCA Policy Privacy Policy
Copyright © 2013-2021 Lyrics.lol