NF MAMA
GUE GUE
GUE GUE


Refrain

Ganja Morie
A bai teh na seh ka famou G
O bai na ta tchaman bi da sako fô
A daminai kouma an koun teh yorochi
Mama lova dron deh koun be an yôrô dön
Gué-gué gué gué coulougué gué
Tous les jours on fume le gué-gué gué-gué gué-gué
Pour pouvoir oublier le pa**é sé sé sé
Pour pouvoir oublier le pa**é sé sé sé yeah


Mezto
A bai ma yeh neggue a bai teh seh ka famou negga
Nbe ka rolling negga gueguegue whats up neggua
Bolôn kônô bai bi wele brooo
Fi be koulé
Mais ni takara chez celipo i tou chi yeh
Enfant de la tess daba kai nani ye we the best
Tonton me détestе sa fille me tatoue sur lеs fesses
Ennemi ennemi f*ck you 
Na ni n’ka henessy
I ye n’ka voum
1 2 3 , 1 2 3 
Son be ka djiguin i ko dirty drill
Boom negue n’ti bon ki djai
Voum baby i ka love tai
Georgino mèrètètè la wili
Pu**y ya koun bô ou ratatata kou ladjiguin
Paw paaw


Young pap

On fume la beuh pour oublier un peu
A daminai don la djon ni jdon toun begn
Le temps est compté
Tchai kounlinkai temps tegn
Te te te te
???
Bolon kônô mbe ka n’weed weed
Street kônô n’be ka swip swip
Ni n’te so m’be ka wèhè wèhè
Kôssane tegn
Soulja Lil Ba
A wili a wili


Refrain

A bai teh na seh ka famou G
O bai na ta tchaman bi da sako fô
A daminai kouma an koun teh yorochi
Mama lova dron deh koun be an yôrô dön
Gué-gué gué gué coulougué gué
Tous les jours on fume le gué-gué gué-gué gué-gué
Pour pouvoir oublier le pa**é sé sé sé
Pour pouvoir oublier le pa**é sé sé sé yeah


Ganja Morie

Tous les jours on fume le gué pour oublier le sé-pas
Nin te Sorbonne n’be faladjè oubien Soum ka faissan
A djate minai na bi bolo
Jamais a teh tchain
Ni a AK-47 bi bolo respect +20
C’est pour le wood c’est pour le gang
C’est pour les filles oubien c’est pour les tchoins
Atchiki woo Atchiki bang
Atchiki bang bang bang baaang
Atchiki atchiki atchiki
Atchiki bang bang bang baaang


Didi Contana

Nanzaraw fegn ni courant tikaira a be na fô bombe tchira
Awn fegn c’est normal i ko san fiain tchi ra
Taff kama dow be gun tchi la
Meretete teh an bolo an ka son be fo Kidak
Zero yeh 4 yeh neggezy bomboclaat
B*t*h’w ni niokon tchai man’w be bonbon kla
Ni Avion tchouna NF yeh terminal
Awn de ba dicter neggezy point final