Ariana Grande

"Are Taxi Wala (Hanpuriyan Song)"

(Are Taxi Wala..........!!!!)
(to Mai ke...... ghat pahunchalay........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
(Instrumental)
Taxi Wala Tomai Ke mansion Pahunchalay
Dudu dudum dum dududu dudum dum dhitang tang
THO TO bholo tomiake ghal pahul chalay
Oto toltol bolejay o o toltol jaole jaley baba!
Oto toltol bolejay o o toltol jaole jaley gote golo ko hoto batae
Are Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay

(Instrumental)
Ototo ghotala goriya ghotala
Kanchi kathi re
Bolo tal bota re.x5
Oto toltol bolejay o o toltol jaole jaley gote golo ko hoto batae
Are Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
(Instrumental)


Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Are Chorus
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay
Taxi Wala To Mai Ke Mansion Pahunchalay

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol