Quf
Tariki
؛[قسمت ۱:]؛
امــــــــــان از دست این مردم پر ز هارت و پورت
منم و قلم و کارت و پودر
چرا غرق، تو لجنم؟ پس، کو عجلم؟؛
زودتر برم تا روحم ز من…؛
؛…خارج بشه و از شر این…؛
؛…بدن کثیــــــــــف راحت بشه
ببین بی‌مایه فطیــــــــــره به مولا
همه پلا پشت سر هم خراب، شدن
چرا پشت سر هم برام، معضل…؛
؛…پیش اومد و من عمرم…؛
؛…حروم حل این همه مشکل؟؛
معلومه درک نمی‌کنی‌ خوشگل
وقتی‌ بابا بمب مایه‌ست دیگه بن‌بستی نی‌
بنزین می‌سوزونی جردن می‌ری…؛
؛...تا ببینی‌ بینی‌ کی‌ بهتر عمل شده
اینا فقط تلنگره

؛[همخوان:]؛
بســــــــــه تاریکی‌! از…؛
؛…بس‌ که چاه دیدیم…؛
؛…واسه زندگی‌، دیگه جایی‌ نی‌
باشه درست می‌شه. آره تو راست می‌گی…؛
؛…نه! بســــــــــه تاریکی‌! از…؛
؛…بس‌ که چاه دیدیم…؛
؛…واسه زندگی‌، دیگه جایی‌ نی‌
آره می‌گیم که شاکی‌ایم، باکی نی‌

؛[قسمت ۲:]؛
مثه گشت ارشاد چشمت دنبال ناموس مردمه
می‌رم بنگاه املاک سر کوچه
داریم از متری یک تا هشت ملیون
داریم عادت می‌کنم به هر شیپـــــــــــور…؛
؛…و باش می‌رقصیم. کاش می‌ارزید…؛
؛...ثانیه‌ای زندگی‌ تو تهرون
همه آدم‌نما شدن یا حیوون
دارم از دار دنیا یه قلیون…؛
؛…که اونم داره جمع می‌شه. رفتم به میدون
مثل همیشه خورد به گوش من:؛
؛«حاجی تل، هروئین، کرک بدم؟»؛
گفتم «نه، مرسی‌، مچکرم…؛
الان باید برم
نه که داریم مشکل یه کم؟؛
باز سپلشک آید و زن زاید و…؛
؛…یه مهمانم، ز در آید.»؛
نه!؛
؛[همخوان:]؛
بســــــــــه تاریکی‌! از…؛
؛…بس‌ که چاه دیدیم…؛
؛…واسه زندگی‌، دیگه جایی‌ نی‌
باشه درست می‌شه. آره تو راست می‌گی…؛
؛…نه! بســــــــــه تاریکی‌! از…؛
؛…بس‌ که چاه دیدیم…؛
؛…واسه زندگی‌، دیگه جایی‌ نی‌
آره می‌گیم که شاکی‌ایم، باکی نی‌

؛[قسمت ۳:]؛
فقط یه روز آفتابی
بابا جدأ خیلی‌ خسته‌ام
کی‌ می‌خواد اوضاع رو درست کنه؟؛
لابد انرژی هسته‌ای
شهر، شهر گل و بلبل
باز دم کوک و الکل گرم…؛
؛…که کمِ کمش برا چند ساعت…؛
؛…چشمو می‌بنده. هرچند بازم…؛
؛…اونم خرجش بالاس. تو ارتش داداش…؛
؛...زوری پسر بده، مرد تحویل بگیر
من ترجیح می‌دم بحثو نرم توش
جاش ممنونم از هر چی‌ موادفروش
مرسی‌ که ملت رو بالا می‌برین تو این جامعه‌ی مریض
یه تشکر ویژه‌م دارم از تو! مشتری عزیز
پسر یه نور می‌بینم در دوردست
تا نکشتن‌ش باید رف زودتر
نه!؛
؛[همخوان:]؛
بســــــــــه تاریکی‌! از…؛
؛…بس‌ که چاه دیدیم…؛
؛…واسه زندگی‌، دیگه جایی‌ نی‌
باشه درست می‌شه. آره تو راست می‌گی…؛
؛…نه! بســــــــــه تاریکی‌! از…؛
؛…بس‌ که چاه دیدیم…؛
؛…واسه زندگی‌، دیگه جایی‌ نی‌
آره می‌گیم که شاکی‌ایم، باکی نی‌

؛[همخوان پایانی:]؛
بســــــــــه تاریکی‌! از…؛
؛…بس‌ که چاه دیدیم…؛
؛…واسه زندگی‌، دیگه جایی‌ نی‌
باشه درست می‌شه. آره تو راست می‌گی…؛
؛…نه! بســــــــــه تاریکی‌! از…؛
؛…بس‌ که چاه دیدیم…؛
؛…واسه زندگی‌، دیگه جایی‌ نی‌
اینجا پر ز قفله پس کو شاه‌کلید؟؛
نه!؛

؛[همخوان:]؛
بســــــــــه تاریکی‌! از…؛
؛…بس‌ که چاه دیدیم…؛
؛…واسه زندگی‌، دیگه جایی‌ نی‌
باشه درست می‌شه. آره تو راست می‌گی…؛
؛…نه! بســــــــــه تاریکی‌! از…؛
؛…بس‌ که چاه دیدیم…؛
؛…واسه زندگی‌، دیگه جایی‌ نی‌
آره می‌گیم که شاکی‌ایم، باکی نی‌