Телефон с копчета (Telefon s kopcheta) lyrics

БОРО ПЪРВИ (Boro Purvi)

Най-отпреде, щото мразя да ми светят стопчета
Не че вярваме, ама сме в черно като Отчета
В махлата ми аверчета са с телефони с копчета
Гръмнаха един, с когото съм са стрелял с топчета

Аз не се развалям като телефон със копчета
Няма ко да мажеш като телефон със копчета, трр, трр, трр
Като телефон със копчета, трр, трр, трр
Като телефон със копчета
Всичко ми е лесно като телефон със копчета
От малък съм си същия кат телефон със копчета, трр, трр, трр
Като телефон със копчета, трр, трр, трр
Като телефон със копчета

Изкарвам те от пътя и ще си платиш кат стааар фиш
Морски съм и съм звезда, на английски staааrfish
Всеки ми викаше “Не та виждам.” , ами пааак виж
Течението ти е мъртво, мойче, да не са удааавиш
Кат мацка с огледало, чакам те да се опрааавиш
Кат Алцхаймер отде си тръгнал да не забрааавиш
Като майка като стигнеш да ми са обааадиш
Искам заключение, а не мара да извааадиш
Вече полудяам, само мойте защитаам
На 20 ва възпитаам, напиам са – всичко каам
После рядко съжаляам, нерви няам
Сто процента болен като Дон Жоан
Войната със звездите все едно съм Оби-Уааан
Кат съм честен с хората са пенят кат шампоаааан
Гащите им падат лесно, глоба - без колааан
Неска пак са хлъзнахме – обелка от банааан

Think your friends would be interested? Share this lyrics!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2013-2021 Lyrics.lol