A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Mehrad Hidden

"Rock A Chock"

؛[Intro: Mehrad Hidden]؛
یه دیقه بیا اینجا

؛[Hook: Mehrad Hidden]؛
Rock A Chock Chock ، Rock A Chock-A Chock Chock
Ra Ba Bom Bom, Ra Ba Ba Ba Bom Bom
Rock A Chock Chock ، Rock A Chock-A Chock Chock
Rock A Chock Chock ، Rock A Chock-A Chock Chock
Ra Ba Bom Bom, Ra Ba Ba Ba Bom Bom
Ra Ba Bom Bom, Ra Ba Ba Ba Bom Bom

؛[Verse 1: Mehrad Hidden]؛
امتحان شدم غلط نداشتم نکردم اشتباه
فانوس درون روشن بلند شیونِ اژدها
غلط نگو مغلطه دو رو اعیونِ اجتماع
همیشه شلوغ میکنم شرورم به اصطلاح
بازی واسه تو شروع ولی واسه من تمومه
جنس خواسته های من از جنس عادی نبوده
قله رو میرم بالا ندارم ترس از ارتفاع
میپرم تا شاید بشم قهرمان قصه ها
ماه و سال و هفته ها گرفتن وقت ما رو
هرچی داد زدیم هیچ کسی نشنید حرف ما رو
هرچی نوشتیم فقط گرفتن نقص کارو
میگفتن داریم کج میکنیم ریل بچه ها رو
ریش سفید ، قلبِ شیر ، مغزِ رد
سیم به سیم کینه ای طلبت
این به اون ، اون به این
نیشِ زیر لبمون تیز تیز
دندونا مثل گرگ میخوریم ما بره ها رو

؛[Chorus: Mehrad Hidden]؛
جر دادم رفتم همه جا
Rock A Chock Chock ، Rock A Chock-A Chock Chock
صدا من میاد همه جا
Ra Ba Bom Bom, Ra Ba Ba Ba Bom Bom
ارزون دست نمیدم ، میگیرم و پس نمیدم
جاده رو دستی یهو ، نه نمیخوایم تصدیقشو

؛[Verse 2: Pishro]؛
نگران نیستم اگه وزیر بازی رو زدن
چون حرکاتام آزاد و مسیر بازی رو بلد
بهتره بُکنی از این احساسِ خطر
رو به روم وای نستا چون من فریبت دادم اَ قبل
مهره هامو با جادو حرکت میدم
ملوانام تو دریا با پارو اهل فن میشن
با موندن تو حقیقت ، آرومم اما سریعم
چون به چشم خیلی دیدم زانو زدم با تغییرم
باروت ازم خریدن و با موندنم غریبه ان
پیچیدن و خوابیدن باز تا اومدم پریدن
من ندیدم جاده ای داغون تر از مسیرم
همه پی عن قضیه ان و بده وضعیت
میدونی آوردم ماموتا رو جای فیل
میتونی بیاری تابوتا رو پای میز
اگه تانک بیاری با بازوکا تو راهتیم
این بازی مریض و ما هم داروساز واژه ایم

؛[Chorus: Mehrad Hidden]؛
جر دادم رفتم همه جا
Rock A Chock Chock ، Rock A Chock-A Chock Chock
صدا من میاد همه جا
Ra Ba Bom Bom, Ra Ba Ba Ba Bom Bom
ارزون دست نمیدم ، میگیرم و پس نمیدم
جاده رو دستی یهو ، نه نمیخوایم تصدیقشو

؛[Verse 3: Mehrad Hidden & Pishro]؛
جفت شیش اومد تاس ناز شصتش
سانت میکنم راهو با خط کش
وحشی و هار ، یاغی و سرکش
از کف رسیدیم ما به سقفش
شکر میزنم بوسه به دستش
جا باز میکنم توی قلبش
آخر میدونم میرسم بهش
قول میدم بهت مرده و حرفش

قهرمان نیست اگه بود پس این نبود
فرق اشتباه نیست اگه بود این عجیب نبود
فصل من همیشه بهاره پاییزی توش نبود
سرما رو بده بره اینقد توم آتیش نبود
قلب من جنس سنگ نبض و رگ توش نداشت
تک و تنها توی راهی که ته نداشت
دنیا برام وای نستاد یه ثانیه هم وقت نذاشت
ولی آسمون من حد و خط و مرز نداشت

حکم میدیم عوض بشه قانونای سال پیش
اما همه هنوز همون چاپلوسای سابقین و
صفتت بیرون میزنه تا تو ماهِ کاملیم و
پا میکروفونتون پیِ آهو های عاشقین
میبینی که از هفتاد و هشت موندیم پاش
پوتین پامونه مود هیپ هاپ ، در جریانه من موزیک داش
مربیم منو میدید و میگفت از فردا یه بند تو رینگ باش
حتی مرضای روحی و جسمیم نمیشد دست انداز من تو این راه
برو رو سیم راه
تو تیم باش ، بکش و بنویس رو دیوار
دلمون ترکید توی بیست سال
واژه ها میدن بوی نینجا چون خونه اینجاست
پیتیکو پیتیکو ، چیکی بوم چیکی بوم
راه انداختم ریلو رو تریبون
مث مصره میری توش قصه نمیگم سِحره میری تو
رابطه ها رفت به اشتباه تو هم
مافیا ساختیم اتحاد اومد
غولا تو باکس انجماد بودن و
گرمای ما کرد اتحادو نرم
اگه به خودشون بود که امپراطور انصراف بودن
داشتن تو لجن میگندیدن و پیشرو نشسته رو اژدهاش تو ابر

نه ، لفافه نیاد کسی بده بره
میپیچیم پر و پا مثِ گره
منو دیدی بیرون سمتِ من نیا
نذاری لی لی به لام
نمیتونه کسی بشینه جام
یه تیم دیوونه باهام
دیگه مثِ ماها نیست
بازم بیرون میاد از حنجره
گوشو کر میکنه میشکونه پنجره
نه من هیچوقت یادم نمیره
از کجا اومدم و الآن مقصدم کجاست

از دهنم آتیش میاد ، بازی سادیسمی هاست
حالا قابیل هابیلو کشت ، هابیل قابیلو ، قاضی بازی رو برد
آتیش بازیتو کن ، کافیه باشیم ناجی صلح
برو جلو تا بیخ با جیب پر ، هر چی که دادیم عادی و تند حاشیه شد
گاز میدی ماشینشو ، زنجیرو بافتیم فابریکشو
شمشیرو ساختیم ، تک تیرو کاشتیم ، زاویه تند
تصویرو ساختیم حاوی بمب
یاغی و کاری راهی بادیم باقی عمر
(bro)بینمون آئین جاریه تاریخ ساختیم تا این ثانیه بِرو

؛[Chorus: Mehrad Hidden]؛
جر دادم رفتم همه جا
Rock A Chock Chock ، Rock A Chock-A Chock Chock
صدا من میاد همه جا
Ra Ba Bom Bom, Ra Ba Ba Ba Bom Bom
ارزون دست نمیدم ، میگیرم و پس نمیدم
جاده رو دستی یهو ، نه نمیخوایم تصدیقشو
جر دادم رفتم همه جا
صدا من میاد همه جا
ارزون دست نمیدم ، میگیرم و پس نمیدم
جاده رو دستی یهو ، نه نمیخوایم تصدیقشو

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol