Gorky's Zygotic Mynci

"Bocs Angelica"

Bocs Angelica, mae fe'n agor dydd Sul Angelica's box, it's open on sunday
Bocs Angelica, nid yn meddwl fel chi Angelica's box, it doesn't think like you
Gwerthu e lawr y marced, a mae dim ond dydd Sul Selling it down the market, and it's only sunday
Mae wedi dod 'ma i marw, a mae'n teimlo fel It has come here to die, and it feels like

Ah...

Bocs Angelica, mae fe'n agor dydd Sul Angelica's box, it's open on sunday
Bocs Angelica, nid yn meddwl fel stryd Angelica's box, it doesn't think like a street
Roedd ei meddwl yn______________ It's thoughts were__________
Cyn i ni gorwedd ar y traeth Before we lied on the beach

Ah...

Bocs Angelica, mae fe'n agor dydd Sul Angelica's box, it's open on sunday
Bocs Angelica, nid yn meddwl fel chi Angelica's box, it doesn't think like you
Gwerthu e lawr y marced, a mae dim ond dydd Sul Selling it down the market, and it's only sunday
Mae wedi dod 'ma i marw, a mae'n teimlo fel fi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol