Rico Blanco

"Liwanag sa Dilim"

[Verse 1]
Ituring ang iyong sariling
Tagahawi ng ulap
Sa kalangitang kulimlim
Kampanang yayanig
Sa bawat nilalang
Magigising ang lupang kulang sa dilig

[Pre-Chorus]
Ikaw ang magsasabing
Kaya mo 'to
Tulad ng isang tanglaw
Sa gitna ng bagyo

[Chorus]
Isigaw mo sa hangin
Tumindig at magsilbing
Liwanag
Liwanag sa dilim
Harapin mong magiting
Ang bagong awitin
Ikaw ang
Liwanag sa dilim

[Post-Chorus]
Woahhh, woahhh
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol