Googoosh

"Darde Man"

[متن آهنگ «درد من» از گوگوش]

[قسمت ۱]
جرم من نیست اگه ترانه هام
درد زندانی و زندان بانه
اگه گفتن که فراموشت کرد
شک نکن اینا همه ش بهتانه

[پیش هم خوان]
هر طنابی که نجاتم میده
یاد گرفتم که خودم پاره کنم
تو قمار عشق برام آسونه
خودمو یک شبه بیچاره کنم

[هم خوان]
چرا از چشمای من می ترسی؟
منی که نقابمو برداشتم
نگاه کن، شبیه اون کسی شدم
که می گفتم دوسِش نداشتم

[قسمت ۲]
درد من یه اعتراف ساده بود
دردی که کشتم و پایان نگرفت
اونی که دزدید دنیای منو
منو حتی به گروگان نگرفت

[پیش هم خوان]
اونی که با من بی رحم تره
تویی یا شکنجه ی وجدانم؟
این همه ناسازگاریمو ببخش
اگه دائم شب پُر طوفانم

[هم خوان]
چرا از چشمای من می ترسی؟
منی که نقابمو برداشتم
نگاه کن، شبیه اون کسی شدم
که می گفتم دوسِش نداشتم

[پایانی]
چرا از چشمای من می ترسی؟
منی که نقابمو برداشتم
نگاه کن، شبیه اون کسی شدم
که می گفتم دوسِش نداشتم

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol