O Hesus Hilumin Mo lyrics

Jamie Rivera

Kung ang bayan ko ay mininikluhod
Sabay sabay sa pagsamo
Sa pangalan ko at tatalikdan
Ang di wasto

Sa Langit diringgin ko
Patawarin ang sala niyo
Sa tuwina'y diringgin ko
Hihilumin ang bayan niyo

Panginoon, Hilumin mong bayan ko
Aming samo magbalik ang bayang ito sa Iyo
Panginoon, dinggin at hulumin mong bayan ko
Patawarin mo't hilumin ang bayan ko

Kami po ngayon ay sumasamo
Dalangin ng aming puso
Sa pangalan mo maninikluhod
At tatalikdan ang di wasto

Aming Diyos sa Iyong awa
Patawarin sa'ming sala
At nawa'y kami'y dinggin
Bayan namin ay hilumin

Think your friends would be interested? Share this lyrics!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Contact Us DMCA Policy Privacy Policy
Copyright © 2013-2021 Lyrics.lol