A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Nosowska

"O Nas"

Ty i ja
Ofiary
Przedwczeœnie odcietej pepowiny
Maj¹c lat
Dwadzieœcia pare
Moczymy przeœcierad³a
Ty i ja
Chowamy
Nasze rece g³eboko w kieszeniach
Wstydz¹c sie
Przed œwiatem
Kciuków wyssanych a¿ po koœæ
I chocia¿ mamy dwie
Nogi rece te¿
Ludzie nie mówi¹ nam dzieñ dobry
I chocia¿ mamy dwie
Nogi rece te¿
Ludzie nie mówi¹ nam dzieñ dobry
Ty i ja
Uzale¿nieni
Od ciep³ych g³osów psychologów
Czujemy sie prawdziwie bezpieczni
W zacisznych gabinetach
A gdy mamy
Problemy
Z zaœnieciem pomimo zmeczenia
Po³ykamy
Jak najpredzej
Sztuczny sen w niebieskiej polewie
I chocia¿ mamy dwie
Nogi rece te¿
Ludzie nie mówi¹ nam dzieñ dobry
I chocia¿ mamy dwie
Nogi rece te¿
Ludzie nie mówi¹ nam dzieñ dobry
I chocia¿ mamy dwie
Nogi rece te¿
Ludzie nie mówi¹ nam dzieñ dobry

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol