Mayonnaise

"Lipat Bahay"

[Intro]
Mga basura pilit pinagkakasya
Sa mga kahong bagong bili
Mga basura pilit pinagkakasya
Sa mga kahong bagong bili

[Verse 1]
Lumang plaka
T-shirt na pangkampanya
Mga regalong matagal nang 'di pinapansin
Plastik na bulaklak
Bote ng alak
Pager, thermometer, poster ni Dominique Wilkins

[Chorus]
Lipat-bahay
Bagong buhay
Lipat-bahay
Bagong buhay

[Verse 2]
Makinilya
Encyclopedia
Kobre kama na Return of The Jedi
Bala ng Family Comm
Step knot, Carpet, Majong
Circus CD na pinapirma ko sa Heads noon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol