Surreal
MDMA U Vodi
[Tekst pesme "MDMA u vodi"]

[Uvod]
Mademoiselle
Ah!

[Refren]
Hajde-hajde sad pogodi, kakav duh to mene vodi?
Šta to mojoj duši godi? Kakav zvuk je sad u modi?
Hajde-hajde sad pogodi, kakav duh to mene vodi?
Šta to mojoj duši godi? Kakav zvuk je sad u modi?
MDMA-MDMA mene vodi, MDMA mojoj duši godi
Zauvek kod mene biće MDMA-MDMA u vodi
MDMA-MDMA mene vodi, MDMA mojoj duši godi
Zauvek kod mene biće MDMA u svako piće

[Strofa]
Šta je ovo što ja želim? Šta ja hoću bićem celim?
Šta to hladno čini vrelim? Čemu uvek se veselim?
Šta je ovo što ja želim? Šta ja hoću bićem celim?
Šta to hladno čini vrelim? Čemu uvek se veselim?

[Refren]
Hajde-hajde sad pogodi, kakav duh to mene vodi?
Šta to mojoj duši godi? Kakav zvuk je sad u modi?
Hajde-hajde sad pogodi, kakav duh to mene vodi?
Šta to mojoj duši godi? Kakav zvuk je sad u modi?
MDMA-MDMA mene vodi, MDMA mojoj duši godi
Zauvek kod mene biće MDMA-MDMA u vodi
MDMA-MDMA mene vodi, MDMA mojoj duši godi

[Završetak]
MDMA u vodi, MDMA u vodi
MDMA u vodi, MDMA u vodi
MDMA u vodi, MDMA u vodi
MDMA u vodi, MDMA u vodi