Surreal
Opasno se drogiram
[Intro]
A world might be beyond your imagination

[Chorus]
Opasno se drogiram, al' to nije važno
Važno je samo da mi srce kuca snažno
Opasno se drogiram, al' to nije važno
Važno je samo da mi srce kuca snažno
Opasno se drogiram, al' to nije važno
Važno je samo da mi srce kuca snažno
Opasno se drogiram, al' to nije važno
Važno je samo da mi srce kuca snažno

[Verse 1]
Mnogo se drogiram, ujutru ustanem, odem da džogiram
Previše džointa pa, brate, trokiram
Traka je pička, pa uvek je pokidam
Lik nudi da jebem mu ženu
Al' neka, hvala, ja ne vidim šemu
Onda je hteo da podigne cenu
Onda je hteo da podrigneee!
Ovo je istinita priča
Ja više nemam šta s vama da pričam
Ja dnevno počadim 50 mića
Ja dnevno potrošim 500 evrića
Ovo je istinita priča
Ja, role, živim na visokoj nozi
Pitaj ortaka što svuda me vozi
Pitaj ortaka šta radim na lozi
Ovo je istinita priča
Kuja me pita je l' se bodem
Ja joj dečka izbodem
Onda se okrenem, odem (odem)
Jer kuja me pita je l' se bodem
Ja joj dečka izbodem
Onda se okrenem, odem! (o)

[Chorus]
Opasno se drogiram, al' to nije važno
Važno je samo da mi srce kuca snažno
Opasno se drogiram, al' to nije važno
Važno je samo da mi srce kuca snažno
Opasno se drogiram, al' to nije važno
Važno je samo da mi srce kuca snažno
Opasno se drogiram, al' to nije važno
Važno je samo da mi srce kuca snažno
[Verse 2]
Kad me mama smara što pevam o gudriranju
Ne gudriram se, kevo, vidiš da sam u kuliranju, u kruziranju
U krivinu skrećem dok me žbiraju
A rijamu ne diraju sve dok pare primaju
Ja sam slab na kanabis ruderalis, il' se šališ
Daj mi neku heavy indiku da doživim facijalis
Kada sve to spalim onda uzmem finger hašiš
Toliko sam lep da mojom slikom decu plašiš
Kada čujem MC Hammer-a, zapevam, ti častiš
Ili dar baj na lastiš, da li s uljem indžo mastiš
Il' ga blajviš kao drolja? (a) Pušiš tuđu pljucu
Znaš da je moja buksna bolja, vi ste, realno, u kurcu

[Chorus]
Samo čad (samo čad, samo čad, samo čad)
Opasno se drogiram (samo čad, samo čad, samo čad, samo čad) Opasno se drogiram (samo čad, samo čad, samo čad, samo čad)
Opasno se drogiram, al' to nije važno (samo čad)
Važno je samo da mi srce kuca snažno (samo čad)
Opasno se drogiram, al' to nije važno (samo čad, samo čad, samo čad, samo čad)
Važno je samo da mi srce kuca snažno (samo čad)
Opasno se drogiram, al' to nije važno (samo čad)
Važno je samo da mi srce kuca snažno (samo čad)
Opasno se drogiram, al' to nije važno
Važno je samo da mi srce kuca snažno