A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Nirinjan Kaur

"So Purkh (Gurmukhi recitation)"

[Recitation 1]
Waheguru
Raag Aasaa
Mehela chauthaa

So Purkh
Ik ong kar sat gur parsaad
So purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa
Sabh dhi-aavahi sabh dhi-aavahi tudh jee har sachay sirjanhaaraa
Sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa
Har dhi-aavahu santahu jee sabh dookh visaaranhaaraa
Har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa

Toon ghat ghat antar sarab nirantar jee har ayko purakh samaanaa
Ik daatay ik bhaykhaaree jee sabh tayray choj vidaanaa
Toon aapay daataa aapay bhugtaa jee ha-o tudh bin avar na jaanaa
Toon paarbarahm bay-ant bay-ant jee tayray ki-aa gun aakh vakhaanaa
Jo sayveh jo sayveh tudh jee jan naanak tinh kurbaanaa

Har dhi-aavahi, har dhi-aavahi tudh jee say jan jug meh sukh vaasee
Say mukat, say mukat bha-ay jinh har dhi-aa-i-aa jee-o tin tootee jam kee faasee
Jin nirbha-o jinh har nirbha-o dhi-aa-i-aa jee-o tin kaa bha-o sabh gavaasee
Jinh sayvi-aa jinh sayvi-aa mayraa har jee-o tay har har roop samaasee
Say dhan say dhan jin har dhi-aa-i-aa jee-o jan naanak tin bal jaasee

Tayree bhagat, tayree bhagat bhandaar jee bharay bay-ant bay-antaa
Tayray bhagat, tayray bhagat salaahan tudh jee har anik anayk anantaa
Tayree anik, tayree anik karahi har poojaa jee tap taapeh jaapeh bay-antaa
Tayray anayk, tayray anayk parheh baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam karantaa
Say bhagat, say bhagat bhalay jan naanak jee jo bhaaveh mayray har bhagvantaa

Toon aad purakh aprampar kartaa jee tudh jayvad avar na ko-ee
Toon jug jug ayko sadaa sadaa toon ayko jee toon nihchal kartaa so-ee
Tudh aapay bhaavai so-ee vartai jee toon aapay karahi so ho-ee
Tudh aapay sarisat sabh upaa-ee jee tudh aapay siraj sabh go-ee
Jan naanak gun gaavai kartay kay jee jo sabhsai kaa jaano-ee

[Recitation 2]
Waheguru
Raag Aasaa
Mehela chauthaa

So Purkh
Ik ong kar sat gur parsaad
So purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa
Sabh dhi-aavahi sabh dhi-aavahi tudh jee har sachay sirjanhaaraa
Sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa
Har dhi-aavahu santahu jee sabh dookh visaaranhaaraa
Har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa

Toon ghat ghat antar sarab nirantar jee har ayko purakh samaanaa
Ik daatay ik bhaykhaaree jee sabh tayray choj vidaanaa
Toon aapay daataa aapay bhugtaa jee ha-o tudh bin avar na jaanaa
Toon paarbarahm bay-ant bay-ant jee tayray ki-aa gun aakh vakhaanaa
Jo sayveh jo sayveh tudh jee jan naanak tinh kurbaanaa

Har dhi-aavahi, har dhi-aavahi tudh jee say jan jug meh sukh vaasee
Say mukat, say mukat bha-ay jinh har dhi-aa-i-aa jee-o tin tootee jam kee faasee
Jin nirbha-o jinh har nirbha-o dhi-aa-i-aa jee-o tin kaa bha-o sabh gavaasee
Jinh sayvi-aa jinh sayvi-aa mayraa har jee-o tay har har roop samaasee
Say dhan say dhan jin har dhi-aa-i-aa jee-o jan naanak tin bal jaasee

Tayree bhagat, tayree bhagat bhandaar jee bharay bay-ant bay-antaa
Tayray bhagat, tayray bhagat salaahan tudh jee har anik anayk anantaa
Tayree anik, tayree anik karahi har poojaa jee tap taapeh jaapeh bay-antaa
Tayray anayk, tayray anayk parheh baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam karantaa
Say bhagat, say bhagat bhalay jan naanak jee jo bhaaveh mayray har bhagvantaa

Toon aad purakh aprampar kartaa jee tudh jayvad avar na ko-ee
Toon jug jug ayko sadaa sadaa toon ayko jee toon nihchal kartaa so-ee
Tudh aapay bhaavai so-ee vartai jee toon aapay karahi so ho-ee
Tudh aapay sarisat sabh upaa-ee jee tudh aapay siraj sabh go-ee
Jan naanak gun gaavai kartay kay jee jo sabhsai kaa jaano-ee

[Recitation 3]
Waheguru
Raag Aasaa
Mehela chauthaa

So Purkh
Ik ong kar sat gur parsaad
So purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa
Sabh dhi-aavahi sabh dhi-aavahi tudh jee har sachay sirjanhaaraa
Sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa
Har dhi-aavahu santahu jee sabh dookh visaaranhaaraa
Har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa

Toon ghat ghat antar sarab nirantar jee har ayko purakh samaanaa
Ik daatay ik bhaykhaaree jee sabh tayray choj vidaanaa
Toon aapay daataa aapay bhugtaa jee ha-o tudh bin avar na jaanaa
Toon paarbarahm bay-ant bay-ant jee tayray ki-aa gun aakh vakhaanaa
Jo sayveh jo sayveh tudh jee jan naanak tinh kurbaanaa

Har dhi-aavahi, har dhi-aavahi tudh jee say jan jug meh sukh vaasee
Say mukat, say mukat bha-ay jinh har dhi-aa-i-aa jee-o tin tootee jam kee faasee
Jin nirbha-o jinh har nirbha-o dhi-aa-i-aa jee-o tin kaa bha-o sabh gavaasee
Jinh sayvi-aa jinh sayvi-aa mayraa har jee-o tay har har roop samaasee
Say dhan say dhan jin har dhi-aa-i-aa jee-o jan naanak tin bal jaasee

Tayree bhagat, tayree bhagat bhandaar jee bharay bay-ant bay-antaa
Tayray bhagat, tayray bhagat salaahan tudh jee har anik anayk anantaa
Tayree anik, tayree anik karahi har poojaa jee tap taapeh jaapeh bay-antaa
Tayray anayk, tayray anayk parheh baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam karantaa
Say bhagat, say bhagat bhalay jan naanak jee jo bhaaveh mayray har bhagvantaa

Toon aad purakh aprampar kartaa jee tudh jayvad avar na ko-ee
Toon jug jug ayko sadaa sadaa toon ayko jee toon nihchal kartaa so-ee
Tudh aapay bhaavai so-ee vartai jee toon aapay karahi so ho-ee
Tudh aapay sarisat sabh upaa-ee jee tudh aapay siraj sabh go-ee
Jan naanak gun gaavai kartay kay jee jo sabhsai kaa jaano-ee

[Recitation 4]
Waheguru
Raag Aasaa
Mehela chauthaa

So Purkh
Ik ong kar sat gur parsaad
So purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa
Sabh dhi-aavahi sabh dhi-aavahi tudh jee har sachay sirjanhaaraa
Sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa
Har dhi-aavahu santahu jee sabh dookh visaaranhaaraa
Har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa

Toon ghat ghat antar sarab nirantar jee har ayko purakh samaanaa
Ik daatay ik bhaykhaaree jee sabh tayray choj vidaanaa
Toon aapay daataa aapay bhugtaa jee ha-o tudh bin avar na jaanaa
Toon paarbarahm bay-ant bay-ant jee tayray ki-aa gun aakh vakhaanaa
Jo sayveh jo sayveh tudh jee jan naanak tinh kurbaanaa

Har dhi-aavahi, har dhi-aavahi tudh jee say jan jug meh sukh vaasee
Say mukat, say mukat bha-ay jinh har dhi-aa-i-aa jee-o tin tootee jam kee faasee
Jin nirbha-o jinh har nirbha-o dhi-aa-i-aa jee-o tin kaa bha-o sabh gavaasee
Jinh sayvi-aa jinh sayvi-aa mayraa har jee-o tay har har roop samaasee
Say dhan say dhan jin har dhi-aa-i-aa jee-o jan naanak tin bal jaasee

Tayree bhagat, tayree bhagat bhandaar jee bharay bay-ant bay-antaa
Tayray bhagat, tayray bhagat salaahan tudh jee har anik anayk anantaa
Tayree anik, tayree anik karahi har poojaa jee tap taapeh jaapeh bay-antaa
Tayray anayk, tayray anayk parheh baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam karantaa
Say bhagat, say bhagat bhalay jan naanak jee jo bhaaveh mayray har bhagvantaa

Toon aad purakh aprampar kartaa jee tudh jayvad avar na ko-ee
Toon jug jug ayko sadaa sadaa toon ayko jee toon nihchal kartaa so-ee
Tudh aapay bhaavai so-ee vartai jee toon aapay karahi so ho-ee
Tudh aapay sarisat sabh upaa-ee jee tudh aapay siraj sabh go-ee
Jan naanak gun gaavai kartay kay jee jo sabhsai kaa jaano-ee

[Recitation 5]
Waheguru
Raag Aasaa
Mehela chauthaa

So Purkh
Ik ong kar sat gur parsaad
So purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa
Sabh dhi-aavahi sabh dhi-aavahi tudh jee har sachay sirjanhaaraa
Sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa
Har dhi-aavahu santahu jee sabh dookh visaaranhaaraa
Har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa

Toon ghat ghat antar sarab nirantar jee har ayko purakh samaanaa
Ik daatay ik bhaykhaaree jee sabh tayray choj vidaanaa
Toon aapay daataa aapay bhugtaa jee ha-o tudh bin avar na jaanaa
Toon paarbarahm bay-ant bay-ant jee tayray ki-aa gun aakh vakhaanaa
Jo sayveh jo sayveh tudh jee jan naanak tinh kurbaanaa

Har dhi-aavahi, har dhi-aavahi tudh jee say jan jug meh sukh vaasee
Say mukat, say mukat bha-ay jinh har dhi-aa-i-aa jee-o tin tootee jam kee faasee
Jin nirbha-o jinh har nirbha-o dhi-aa-i-aa jee-o tin kaa bha-o sabh gavaasee
Jinh sayvi-aa jinh sayvi-aa mayraa har jee-o tay har har roop samaasee
Say dhan say dhan jin har dhi-aa-i-aa jee-o jan naanak tin bal jaasee

Tayree bhagat, tayree bhagat bhandaar jee bharay bay-ant bay-antaa
Tayray bhagat, tayray bhagat salaahan tudh jee har anik anayk anantaa
Tayree anik, tayree anik karahi har poojaa jee tap taapeh jaapeh bay-antaa
Tayray anayk, tayray anayk parheh baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam karantaa
Say bhagat, say bhagat bhalay jan naanak jee jo bhaaveh mayray har bhagvantaa

Toon aad purakh aprampar kartaa jee tudh jayvad avar na ko-ee
Toon jug jug ayko sadaa sadaa toon ayko jee toon nihchal kartaa so-ee
Tudh aapay bhaavai so-ee vartai jee toon aapay karahi so ho-ee
Tudh aapay sarisat sabh upaa-ee jee tudh aapay siraj sabh go-ee
Jan naanak gun gaavai kartay kay jee jo sabhsai kaa jaano-ee

[Recitation 6]
Waheguru
Raag Aasaa
Mehela chauthaa

So Purkh
Ik ong kar sat gur parsaad
So purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa
Sabh dhi-aavahi sabh dhi-aavahi tudh jee har sachay sirjanhaaraa
Sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa
Har dhi-aavahu santahu jee sabh dookh visaaranhaaraa
Har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa

Toon ghat ghat antar sarab nirantar jee har ayko purakh samaanaa
Ik daatay ik bhaykhaaree jee sabh tayray choj vidaanaa
Toon aapay daataa aapay bhugtaa jee ha-o tudh bin avar na jaanaa
Toon paarbarahm bay-ant bay-ant jee tayray ki-aa gun aakh vakhaanaa
Jo sayveh jo sayveh tudh jee jan naanak tinh kurbaanaa

Har dhi-aavahi, har dhi-aavahi tudh jee say jan jug meh sukh vaasee
Say mukat, say mukat bha-ay jinh har dhi-aa-i-aa jee-o tin tootee jam kee faasee
Jin nirbha-o jinh har nirbha-o dhi-aa-i-aa jee-o tin kaa bha-o sabh gavaasee
Jinh sayvi-aa jinh sayvi-aa mayraa har jee-o tay har har roop samaasee
Say dhan say dhan jin har dhi-aa-i-aa jee-o jan naanak tin bal jaasee

Tayree bhagat, tayree bhagat bhandaar jee bharay bay-ant bay-antaa
Tayray bhagat, tayray bhagat salaahan tudh jee har anik anayk anantaa
Tayree anik, tayree anik karahi har poojaa jee tap taapeh jaapeh bay-antaa
Tayray anayk, tayray anayk parheh baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam karantaa
Say bhagat, say bhagat bhalay jan naanak jee jo bhaaveh mayray har bhagvantaa

Toon aad purakh aprampar kartaa jee tudh jayvad avar na ko-ee
Toon jug jug ayko sadaa sadaa toon ayko jee toon nihchal kartaa so-ee
Tudh aapay bhaavai so-ee vartai jee toon aapay karahi so ho-ee
Tudh aapay sarisat sabh upaa-ee jee tudh aapay siraj sabh go-ee
Jan naanak gun gaavai kartay kay jee jo sabhsai kaa jaano-ee

[Recitation 7]
Waheguru
Raag Aasaa
Mehela chauthaa

So Purkh
Ik ong kar sat gur parsaad
So purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa
Sabh dhi-aavahi sabh dhi-aavahi tudh jee har sachay sirjanhaaraa
Sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa
Har dhi-aavahu santahu jee sabh dookh visaaranhaaraa
Har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa

Toon ghat ghat antar sarab nirantar jee har ayko purakh samaanaa
Ik daatay ik bhaykhaaree jee sabh tayray choj vidaanaa
Toon aapay daataa aapay bhugtaa jee ha-o tudh bin avar na jaanaa
Toon paarbarahm bay-ant bay-ant jee tayray ki-aa gun aakh vakhaanaa
Jo sayveh jo sayveh tudh jee jan naanak tinh kurbaanaa

Har dhi-aavahi, har dhi-aavahi tudh jee say jan jug meh sukh vaasee
Say mukat, say mukat bha-ay jinh har dhi-aa-i-aa jee-o tin tootee jam kee faasee
Jin nirbha-o jinh har nirbha-o dhi-aa-i-aa jee-o tin kaa bha-o sabh gavaasee
Jinh sayvi-aa jinh sayvi-aa mayraa har jee-o tay har har roop samaasee
Say dhan say dhan jin har dhi-aa-i-aa jee-o jan naanak tin bal jaasee

Tayree bhagat, tayree bhagat bhandaar jee bharay bay-ant bay-antaa
Tayray bhagat, tayray bhagat salaahan tudh jee har anik anayk anantaa
Tayree anik, tayree anik karahi har poojaa jee tap taapeh jaapeh bay-antaa
Tayray anayk, tayray anayk parheh baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam karantaa
Say bhagat, say bhagat bhalay jan naanak jee jo bhaaveh mayray har bhagvantaa

Toon aad purakh aprampar kartaa jee tudh jayvad avar na ko-ee
Toon jug jug ayko sadaa sadaa toon ayko jee toon nihchal kartaa so-ee
Tudh aapay bhaavai so-ee vartai jee toon aapay karahi so ho-ee
Tudh aapay sarisat sabh upaa-ee jee tudh aapay siraj sabh go-ee
Jan naanak gun gaavai kartay kay jee jo sabhsai kaa jaano-ee

[Recitation 8]
Waheguru
Raag Aasaa
Mehela chauthaa

So Purkh
Ik ong kar sat gur parsaad
So purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa
Sabh dhi-aavahi sabh dhi-aavahi tudh jee har sachay sirjanhaaraa
Sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa
Har dhi-aavahu santahu jee sabh dookh visaaranhaaraa
Har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa

Toon ghat ghat antar sarab nirantar jee har ayko purakh samaanaa
Ik daatay ik bhaykhaaree jee sabh tayray choj vidaanaa
Toon aapay daataa aapay bhugtaa jee ha-o tudh bin avar na jaanaa
Toon paarbarahm bay-ant bay-ant jee tayray ki-aa gun aakh vakhaanaa
Jo sayveh jo sayveh tudh jee jan naanak tinh kurbaanaa

Har dhi-aavahi, har dhi-aavahi tudh jee say jan jug meh sukh vaasee
Say mukat, say mukat bha-ay jinh har dhi-aa-i-aa jee-o tin tootee jam kee faasee
Jin nirbha-o jinh har nirbha-o dhi-aa-i-aa jee-o tin kaa bha-o sabh gavaasee
Jinh sayvi-aa jinh sayvi-aa mayraa har jee-o tay har har roop samaasee
Say dhan say dhan jin har dhi-aa-i-aa jee-o jan naanak tin bal jaasee

Tayree bhagat, tayree bhagat bhandaar jee bharay bay-ant bay-antaa
Tayray bhagat, tayray bhagat salaahan tudh jee har anik anayk anantaa
Tayree anik, tayree anik karahi har poojaa jee tap taapeh jaapeh bay-antaa
Tayray anayk, tayray anayk parheh baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam karantaa
Say bhagat, say bhagat bhalay jan naanak jee jo bhaaveh mayray har bhagvantaa

Toon aad purakh aprampar kartaa jee tudh jayvad avar na ko-ee
Toon jug jug ayko sadaa sadaa toon ayko jee toon nihchal kartaa so-ee
Tudh aapay bhaavai so-ee vartai jee toon aapay karahi so ho-ee
Tudh aapay sarisat sabh upaa-ee jee tudh aapay siraj sabh go-ee
Jan naanak gun gaavai kartay kay jee jo sabhsai kaa jaano-ee

[Recitation 9]
Waheguru
Raag Aasaa
Mehela chauthaa

So Purkh
Ik ong kar sat gur parsaad
So purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa
Sabh dhi-aavahi sabh dhi-aavahi tudh jee har sachay sirjanhaaraa
Sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa
Har dhi-aavahu santahu jee sabh dookh visaaranhaaraa
Har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa

Toon ghat ghat antar sarab nirantar jee har ayko purakh samaanaa
Ik daatay ik bhaykhaaree jee sabh tayray choj vidaanaa
Toon aapay daataa aapay bhugtaa jee ha-o tudh bin avar na jaanaa
Toon paarbarahm bay-ant bay-ant jee tayray ki-aa gun aakh vakhaanaa
Jo sayveh jo sayveh tudh jee jan naanak tinh kurbaanaa

Har dhi-aavahi, har dhi-aavahi tudh jee say jan jug meh sukh vaasee
Say mukat, say mukat bha-ay jinh har dhi-aa-i-aa jee-o tin tootee jam kee faasee
Jin nirbha-o jinh har nirbha-o dhi-aa-i-aa jee-o tin kaa bha-o sabh gavaasee
Jinh sayvi-aa jinh sayvi-aa mayraa har jee-o tay har har roop samaasee
Say dhan say dhan jin har dhi-aa-i-aa jee-o jan naanak tin bal jaasee

Tayree bhagat, tayree bhagat bhandaar jee bharay bay-ant bay-antaa
Tayray bhagat, tayray bhagat salaahan tudh jee har anik anayk anantaa
Tayree anik, tayree anik karahi har poojaa jee tap taapeh jaapeh bay-antaa
Tayray anayk, tayray anayk parheh baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam karantaa
Say bhagat, say bhagat bhalay jan naanak jee jo bhaaveh mayray har bhagvantaa

Toon aad purakh aprampar kartaa jee tudh jayvad avar na ko-ee
Toon jug jug ayko sadaa sadaa toon ayko jee toon nihchal kartaa so-ee
Tudh aapay bhaavai so-ee vartai jee toon aapay karahi so ho-ee
Tudh aapay sarisat sabh upaa-ee jee tudh aapay siraj sabh go-ee
Jan naanak gun gaavai kartay kay jee jo sabhsai kaa jaano-ee

[Recitation 10]
Waheguru
Raag Aasaa
Mehela chauthaa

So Purkh
Ik ong kar sat gur parsaad
So purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa
Sabh dhi-aavahi sabh dhi-aavahi tudh jee har sachay sirjanhaaraa
Sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa
Har dhi-aavahu santahu jee sabh dookh visaaranhaaraa
Har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa

Toon ghat ghat antar sarab nirantar jee har ayko purakh samaanaa
Ik daatay ik bhaykhaaree jee sabh tayray choj vidaanaa
Toon aapay daataa aapay bhugtaa jee ha-o tudh bin avar na jaanaa
Toon paarbarahm bay-ant bay-ant jee tayray ki-aa gun aakh vakhaanaa
Jo sayveh jo sayveh tudh jee jan naanak tinh kurbaanaa

Har dhi-aavahi, har dhi-aavahi tudh jee say jan jug meh sukh vaasee
Say mukat, say mukat bha-ay jinh har dhi-aa-i-aa jee-o tin tootee jam kee faasee
Jin nirbha-o jinh har nirbha-o dhi-aa-i-aa jee-o tin kaa bha-o sabh gavaasee
Jinh sayvi-aa jinh sayvi-aa mayraa har jee-o tay har har roop samaasee
Say dhan say dhan jin har dhi-aa-i-aa jee-o jan naanak tin bal jaasee

Tayree bhagat, tayree bhagat bhandaar jee bharay bay-ant bay-antaa
Tayray bhagat, tayray bhagat salaahan tudh jee har anik anayk anantaa
Tayree anik, tayree anik karahi har poojaa jee tap taapeh jaapeh bay-antaa
Tayray anayk, tayray anayk parheh baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam karantaa
Say bhagat, say bhagat bhalay jan naanak jee jo bhaaveh mayray har bhagvantaa

Toon aad purakh aprampar kartaa jee tudh jayvad avar na ko-ee
Toon jug jug ayko sadaa sadaa toon ayko jee toon nihchal kartaa so-ee
Tudh aapay bhaavai so-ee vartai jee toon aapay karahi so ho-ee
Tudh aapay sarisat sabh upaa-ee jee tudh aapay siraj sabh go-ee
Jan naanak gun gaavai kartay kay jee jo sabhsai kaa jaano-ee

[Recitation 11]
Waheguru
Raag Aasaa
Mehela chauthaa

So Purkh
Ik ong kar sat gur parsaad
So purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa
Sabh dhi-aavahi sabh dhi-aavahi tudh jee har sachay sirjanhaaraa
Sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa
Har dhi-aavahu santahu jee sabh dookh visaaranhaaraa
Har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa

Toon ghat ghat antar sarab nirantar jee har ayko purakh samaanaa
Ik daatay ik bhaykhaaree jee sabh tayray choj vidaanaa
Toon aapay daataa aapay bhugtaa jee ha-o tudh bin avar na jaanaa
Toon paarbarahm bay-ant bay-ant jee tayray ki-aa gun aakh vakhaanaa
Jo sayveh jo sayveh tudh jee jan naanak tinh kurbaanaa

Har dhi-aavahi, har dhi-aavahi tudh jee say jan jug meh sukh vaasee
Say mukat, say mukat bha-ay jinh har dhi-aa-i-aa jee-o tin tootee jam kee faasee
Jin nirbha-o jinh har nirbha-o dhi-aa-i-aa jee-o tin kaa bha-o sabh gavaasee
Jinh sayvi-aa jinh sayvi-aa mayraa har jee-o tay har har roop samaasee
Say dhan say dhan jin har dhi-aa-i-aa jee-o jan naanak tin bal jaasee

Tayree bhagat, tayree bhagat bhandaar jee bharay bay-ant bay-antaa
Tayray bhagat, tayray bhagat salaahan tudh jee har anik anayk anantaa
Tayree anik, tayree anik karahi har poojaa jee tap taapeh jaapeh bay-antaa
Tayray anayk, tayray anayk parheh baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam karantaa
Say bhagat, say bhagat bhalay jan naanak jee jo bhaaveh mayray har bhagvantaa

Toon aad purakh aprampar kartaa jee tudh jayvad avar na ko-ee
Toon jug jug ayko sadaa sadaa toon ayko jee toon nihchal kartaa so-ee
Tudh aapay bhaavai so-ee vartai jee toon aapay karahi so ho-ee
Tudh aapay sarisat sabh upaa-ee jee tudh aapay siraj sabh go-ee
Jan naanak gun gaavai kartay kay jee jo sabhsai kaa jaano-ee

[Outro]
Guru, Guru
Waheguru
Guru Ram dass

Guru
Waheguru
Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol