Nirinjan Kaur

"Rakhe Rakhanhar"

[Verse 1]
Rakhay rakhanahaar aap ubaaria-an
Gur kee pairee paa-i kaaj savaari-an
Hoaa aap da-iaal manaho na visaari-an
Saadh janaa kai sang bhavajal taari-an
Saakat nindak dusht khin maa-eh bidaari-an
Tis saahib kee tayk Naanak manai maa-eh
Jis simrat sukh ho-i sagalay dookh jaa-eh

[Verse 2]
Rakhay rakhanahaar aap ubaaria-an
Gur kee pairee paa-i kaaj savaari-an
Hoaa aap da-iaal manaho na visaari-an
Saadh janaa kai sang bhavajal taari-an
Saakat nindak dusht khin maa-eh bidaari-an
Tis saahib kee tayk Naanak manai maa-eh
Jis simrat sukh ho-i sagalay dookh jaa-eh

[Verse 3]
Rakhay rakhanahaar aap ubaaria-an
Gur kee pairee paa-i kaaj savaari-an
Hoaa aap da-iaal manaho na visaari-an
Saadh janaa kai sang bhavajal taari-an
Saakat nindak dusht khin maa-eh bidaari-an
Tis saahib kee tayk Naanak manai maa-eh
Jis simrat sukh ho-i sagalay dookh jaa-eh
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol