KB

"Sahi Ho Sahi ho"

सबै जाना भन्छन यहाँ मै हो
तर सुन्दैन कसैको
आफ्नै पारा छ सबैको
मलाई बाल
म गर्छु जे सही हो
सही हो सही हो सही हो
सही हो सही हो सही हो
सही हो सही हो सही हो
सही हो सही हो सही हो

यहाँ सबैलाई खुसी पार्न गार्हो छ
स्वार्थी संसार आफ्नै मात्र प्यारो छ
हिड्दैछु म एक्लै बाटो अफ्ठ्यारो छ
खुल्ला आखा चारैतिर अध्यारो छ

देख्दिन म कोही पनि ठिक
भेट्दिन कसैलाई कहिले नजिक
म मेरो मलाई कस्तो यो रित
याद छैन मलाई मेरो अतित
यो हार हैन जित
गाउदैछु आफ्नै पाराको गीत
म बर्सिने झरी त बिलाउने शीत
अगाडी बड्नुछ म संग सिक

सही हो सही हो सही हो मेरो लागि सही हो
मै हो मै हो मै हो मेरो लागि मै हो
तै हो तै हो सबलाई धोका दिने तै हो
भैगो भैगो जे गर छोड्दे मलाई बाल हो
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol