Happy Raikoti

"Pyaar Mangdi Lyrics in Punjabi and English"

ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣੇ
ਤੈਥੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੀ
ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣੇ
ਤੈਥੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੀ..

ਏਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਏ ਪੈਸਾ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਜੈਸਾ
ਏਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਏ ਪੈਸਾ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਜੈਸਾ
ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆਂ ਮੈਚ ਵੇ
ਚੁੰਨ੍ਹੀ ਤੂੰ ਲੈਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ..

ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣੇ
ਤੈਥੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੀ
ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣੇ
ਤੈਥੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੀ..

ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨਈਂ
ਬਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ
ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਨੀ ਆਂ
ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਕਰ..

ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨਈਂ
ਬਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ
Read Complete Song in Punjabi and English Fonts
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol