Yuxu

"Canlı Meyit"

Özün heç bilmirsən, mənə nələr deyirsən
Yuxarıdan getmə sən, sən elə də biri deyilsən
Hər gün şərab içdin, doymaq heç bilmədin
Söz dinləmədin, çox günahlar işlədin
Bir çıraqtək sönərsən
Bu yoldan heç dönmərsən
Əcaib xəstəsən
Canlı bir meyitsən
Cibin boş, qarnın ac
Şəraba sən möhtac
Bir çıraqtək sönərsən
Bu yoldan heç dönmərsən
Bir çıraqtək sönərsən, sönərsən
Bu yoldan heç dönmərsən, dönmərsən
Bir çıraqtək sönərsən, sönərsən
Bu yoldan heç dönmərsən, dönmərsən
Bir çıraqtək sönərsən, sönərsən
Bu yoldan heç dönmərsən, dönmərsən
Bir çıraqtək sönərsən, sönərsən
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol