Yuxu

"İblis"

Ac gözlülük iblisdir, yıxar insanı
Elə bil, ovlayar aslan ceyranı
Çirkin əməllər iblisdən gəlir
İblis də cahanda öz kolun əkir
Piyalə qaldıran olsa, ədalət, ədalət
İnsana insan verməz əziyyət, əziyyət
Bəşərdən küsən yaramaz bəndə
İblisi özünə dost edib həm də
Nahaqdan tökür o cahanda qan
Nə din bilir, o nə də ki iman
Piyalə qaldıran olsa, ədalət, ədalət
İnsana insan verməz əziyyət, əziyyət
Piyalə qaldıran olsa, ədalət, ədalət
İnsana insan verməz əziyyət, əziyyət
Piyalə qaldıran olsa, ədalət, ədalət
İnsana insan verməz əziyyət, əziyyət
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol