A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

GUMI

"Dasu - Gaya Gaya, Puto Maya ft. GUMI (Tagalog/Baybayin)"

I
AwAwA
Haring batugan
Binulag ka ng iyong kasabihan
Lunod sa pulang luha


AwAwA
Lazy king
Blinded by your own proverbs
Drowned by red tears


Sabaw sa oras
Dikit mata sa salamin
Na nakapangalan sa akin


Idle(*soup) with time
Eyes glued on the mirror
That is named after me


Sinong bida?
Sinong nagpapabida?
Wala kaming alam
Wala kaming alam


Who's the hero?
Who’s the show-off?
We don't know anything
We don't know anything

Diba?
Parang biro
Nakangiting dinuro
Pinipilit mo ba
Na maging ako ikaw?


Right?
Like a f#$%^&*( joke
Piercingly smiling
Are you forcing yourself
To become me?


Sinong huwad na tupa sa atin?

Who’s the false sheep between us?


Mas bagay sa iyong maging alipin

You're more well-suited as a slave


II
Hinirang ka na bayani
Sinasambang Propeta ng lahat
Litanyang kinakanta


You're appointed as a Magnate
A worshipped Prophet of the many
An invocation being sung


Lipas sa oras
Kaalamang pinagkait
At lahat na ay 'inaangkin'


Lapsed out with time
Deprived us of knowledge
As you 'claim' everything as yours


Sinong bida?
Sinong nagpapabida?
Huwag kang mapagpanggap
Nagmamaang-maangan ka


Who's the hero?
Who’s the show-off?
Don’t be pretentious
You're feigning ignorance


Parang biro
Nakangiting dinuro
Pinipilit mo ba
Na maging ako ikaw?


Like a f#$%^&*( joke
Piercingly smiling
Are you forcing yourself
To become me?


Sinong huwad na tupa sa atin?

Who’s the false sheep between us?


Mas bagay sa iyong maging alipin

You're more well-suited as a slave

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol