A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Passion

"Wiendr Tegn De Reste"

(Verse 1: Flitsn)
Lot ze me kommn, ku me nie bommn
Kgon ier de bommn droppn, letterlijk beperkter al die neppers dan ier kommn floppn
D' echtelijke feitn pleitn weinig over d'echte koppn, 't ergste dan de beste vant Westen under bluvn verstoppn

Kzien nie te kloppn, nie te stoppn mo ken wel respect vo de die
Die heel de scene enn groot gebracht met juste pen en papier (Ozi!)
Lik Ozi ier, vroagt in Brugge wien the f**kn ip de beat
Die kerl rapt al langer dan de gemiddelde rapper van olier

Ton nog jin tuffen met de plukke, fjistje bouwn an de kust
Eje gin wulle, bluft mo guntr en lat me leven beter grust
T' enigste dakik nog willn, is e mussel vo de dust
Geschifte flitsn titsn is de definitie van e duts

Wadist gie muttn, is me flow te zot vojoen misschien
Elke navend vraagk achter wulle en tmoe goe riekn
Tmoe goe ruffn anders kom et miene loengen nie binn
Ton poar ki tuffn in den uchtend en kun me dag schone beginn

(Verse 2: King Skam)
Ik frettn letters, letter vo letter verpletterk ze vetter
Dan de ruttn klettern van uze knettergekke tekstn
Lat je kop nie angn lik de tettn vaje mette
Probeert us mo ki bie te bjin, gif mo goaze, gif mo sjette

Je wuf kuddet nie doen, mor awe rappen kriegjem rechte
Dr zien veel te wienig rappers en, veel te vele neppers en
Veel te winig inhoed in je tekstn, veels te vele ego's, dikke nekkn, lik junder polo's kuje verrekkn

Dus stopt met al die gestes, ted een oavereks effect
Ak je sloan met al me combo's meme lienks en meme reks
Jundr carriere is nog triestiger dan da gat van mn ex
Gedoan in drie minuutn lik jundr gemiddelde van sex

Tis gie tegen us, dus oal mor alles ut de kasse
Tzien die twi rappers van de allerhoogste planke
Rakt mo zjir gewend an uze veel te vette klanke
Wenn heel de scene gered mo verwachtn gin bedanksje, merci!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol