Landsholdet
The Danish Way To Rock
[Tekst til "The Danish Way To Rock"]

[Vers 1]
La' os prøv' at kør' dem rundt i ring
La' os prøv' at sende dem hjem i seng
La' os afprøv' nogle legestue-ting
Yeah, it's the Danish way to rock
Og hvis de sparker os ned, så si'r vi
Op igen - den sved
Og hvis de sparker den ind, så si'r vi
F**k nu det - kom igen

[Bro]
Vi kommer sammen, vi kommer sammen
Vi går sammen, vi går sammen mod nyt land
It's the Danish way to rock
Vi gror sammen, vi gror sammen
Vi rykker sammen, vi rykker sammen mod nyt land
It's the Danish way to rock

[Omkvæd]
Dam-da-dam-dam, dam-da-dam-dam
Dam-da, the Danish way to rock
Dam-da-dam-dam, dam-da-dam-dam
Dam-da, the Danish way to rock
[Vers 2]
Vi slipper festen løs
Vi gi'r den bip biogas
Lige siden '86
Yeah, it's the Danish way to rock
Hvis de spør', hvem vi er, så si'r vi
Vi er dem, der gi'r
Og hvis de spør', hvor vi bor, så si'r vi
Der hvor saltet gror

[Bro]
Vi kommer sammen, vi kommer sammen
Vi går sammen, vi går sammen mod nyt land
It's the Danish way to rock
Vi gror sammen, vi gror sammen
Vi rykker sammen, vi rykker sammen mod nyt land
Yeah, it's the Danish way to rock

[Omkvæd]
Dam-da-dam-dam, dam-da-dam-dam
Dam-da, the Danish way to rock
Dam-da-dam-dam, dam-da-dam-dam
Dam-da, the Danish way to rock

[Kontraststykke]
Vi kommer sammen, vi går sammen
Danmark
Vi gror sammen, vi rykker sammen
Danmark
Vi kommer sammen, vi kommer sammen
Vi går sammen, vi går sammen
Danmark, Danmark
Vi gror sammen, vi gror sammen
Vi rykker sammen, vi rykker sammen
Danmark, Danmark
Vi kommer sammen
[Omkvæd]
Dam-da-dam-dam, dam-da-dam-dam
Dam-da, the Danish way to rock
Dam-da-dam-dam, dam-da-dam-dam
Dam-da, the Danish way to rock