RM

"Intro: RINGWANDERUNG (Face Yourself Album)"

[V] Best Of Me
Say kawaranai to Just one more time

[Rm] Michi wa wakaranai kedo
Nami no yō ni ita kedo
Hanashi, sugosh*ta no ni
Naifu ni kuchi zukeru

[V] Best Of Me
Best Of Me (Suga: So take my hand right now)
[Suga] Take my hand right now

[V] Don't leave me
Don't leave me
Best Of Me

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol