Idan Raichel - עידן רייכל

"Hashir Shel Mimi - השיר של מימי"

[בית 1]
אם בלילות אני לא נרדמת
אני על הספסל שבגן
יושבת וחושבת
מתי אני אנשום אותך
איך אני אהיה שמחה
כשאני אראה אותך

[בית 2]
אם בלילות אני לא נרדמת
אני על הספסל שבגן
יושבת וחושבת
איך הוא כותב לי מכתבים
אני והוא יש לנו סודות יפים

[פזמון]
בכל בוקר מתעוררת שמה פרח בחלון
שלא יהיה לבד
שיאיר היום
בכל בוקר מתעוררת שמה פרח בחלון
שיחכה לך
שתבוא היום

[בית 1]
אם בלילות אני לא נרדמת
אני על הספסל שבגן
יושבת וחושבת
מתי אני אנשום אותך
איך אני אהיה שמחה
כשאני אראה אותך
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol