Idan Raichel - עידן רייכל

"Im Hayita Ro’eh - אם היית רואה"

[בית 1]
והאמת היא שכבר לא מתגעגעת
חיים שלמים הרי כבר באו אחרי
למדתי להילחם
למדתי גם לוותר

[בית 2]
והאמת היא שמזמן כבר לא חושבת
על מה היה אפשר ואם היה יותר
למדתי להירגע
שוב לתת, שוב לקבל

[פזמון]
אם היית רואה אותי עכשיו
היית בטח גאה בי
אולי היית פחות מתבייש בי
היית רואה שאני עכשיו כבר שלמה

[בית 3]
והאמת היא שעכשיו כבר לא זוכרת
לאן הזמן הזה עבר ונעלם
למדתי להיאחז
לשכוח מכולם

[פזמון]
אם היית רואה אותי עכשיו
היית בטח גאה בי
אולי היית פחות מתבייש בי
היית רואה שאני עכשיו כבר שלמה
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol