Idan Raichel - עידן רייכל

"Mikol Ha’ahavot (Live) - (מכל האהבות (לייב"

[בית 1]
כל רגע שנשמר - זכרון ישן
וכל מה שנשכח עם השנים
כל שכבר עבר
האם תזכור אותם
האם תדע? אתה שם בכולם

[בית 2]
כל מכתב שלא נכתב
כל שנאמר
בכל סימן אשר נגלה אלי ואומר אותך
הבוקר שעולה, עלה נושר, ירח בחלון

[פזמון]
מכל האהבות שיש לחלום ביקשתי לי אותך
?האם תשמע קולי קורא לך, האם תדע
האם תזכור שתיקות יפות את לחישת קולך
את מגע ידך
מכל האהבות שיש לחלום ביקשתי לי אותך
אתה רחוק ממני וליבי חסר אותך
ולא ביקשתי לי דבר מלבד להיות שלך
מלבד להיות איתך

[גשר]

[בית 1 - חוזר]
כל רגע שנשמר - זכרון ישן
וכל מה שנשכח עם השנים
כל שכבר עבר
האם תזכור אותם
האם תדע? אתה שם בכולם
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol