Rockstar
Krisinata
Kay bigat ng kanyang problema
Iyong mapupuna sa kanyang mga mata
Teenager pa lang may baby na siya
O pa'no na ang kinabukasan niya?
Sino'ng may kasalanan?
Iyong lalaki naman, sila ay iniwan
Bukod sa kapatid at mga pamangking pang
Umaasa't walang kita
Sino ang makakatulong kay Krisinata?

Gaya ng bulaklak, sumayaw sa hangin
Sa taglay niyang ganda ay naiisip niya rin
Kay daming bubuyog ang umaali-aligid
Ngunit iyon lang ang paraan na kanyang nalalaman

Dinggin mo kaibigan
Si Krisinata'y isang babae lang
Paano kung ikaw ang kanyang ama?
Umaasa't walang kita
Paano ka makakatulong kay Krisinata?

Kanyang katawan ang puhunan
Paano kung magkasakit siya
Paano ka makakatulong kay Krisinata.?