A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Makedonski Jazik i Literatura

"Poim za Frazeologija i Frazeologizmite"

Фразелогијата се занимава со затврдените зборовни состави, нивната употреба и изразни можности.
Зборовите во процесот на зборувањето се соединуваат еден со друг и образуваат зборовни состави — синтагми. Тоа се најпрости синтаксички единици составени од два или повеќе збора.

Има два вида зборовни состави:

1. слободни
2. неслободни

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol