A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Makedonski Jazik i Literatura

"Jazikot Kako Sistem od Znaci i Sredstvo za Komunikacija"

Јазикот како систем од знаци
Човечкиот јазик е најсложен систем од знаци. Замислете си што се треба да знаете за да составите една реченица. Пред сè треба да научите правилно да ги артикулирате гласовите. Потоа треба да научите правилно да ги артикулирате зборовите и да го знаете нивното значење, односно да ги поврзувате со предметите и појавите што ги претставуваат. За да составите реченица треба да ги знаете правилата на синтаксата (правилниот редослед на зборовите во реченицата) итн. итн.
На пр.: Денес ќе одам в училиште.

Јазикот е апстрактен систем од знаци. Говорот е конкретно остварување на јазикот.

Јазикот како средство за комуникација (општење)
Човечкиот јазик е најсовршено средство за комуникација.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol