Joe Hawley
Lained S’eltotsira
Ecarg ni noisserper fo egnar lufgninaem a htiW
Ecaps fo noisnapxe gnivom a tahw ,hO
]ortuO[

)sratiug era sratiug ,rebmemer uoy ,duerF roñeS(
Weiv fo tniop eceipretsam a morf stceffe gnisuaC
)ragic a evah ,yrteppup ilobmortS(
WemolohtraB kcolmeh demialc ",ti od ton did I"
)setarcoS rehposolihp wollac gnirujnoC(
Ti devas llaH yllaT ,laog a tohs llaW & ylliT
)ygolopa s'otalP etorw ",yrros ton ,yrroS"(
Eerf rof taeper tsuj I ,ees uoy nam a ton m’I

Niarfer gnidnats ni erutnevda s'lahwran gniylF
Enalp a fo sgniw no sregnarts lamisetinifnI
Emyhr ni noisserpxe fo egnar lufgninaem a htiW
Emit ni noisiv lufituaeb a tahw ,hO

]latnemurtsnI[

)...huD( ?yned ,neht ,I t'ndluow yhW

) ...I t'ndluow yhW( ...I t'ndluow yhW
Trop ot draobrats reets a yb dnuoB
Eid t’ndluow еh os sgniht nalp thgim sesoM
Eil a ni thguac ,gnirps a ni dnuoW

)...neewteb denmuloC( ...neewtеb denmuloC
Naem a ot sdne maerd uoy nehw sratS
Laerrus slatcarf ni ylesicerp gnidnuoR
Leef ew woh wonk ,enihs uoy nehw sratS

)...yned ew oS( ...yned ew oS
Semirc ruo fo lla rof loohcs ot neeb ev'eW
Snoil eht ot nworht dna detsabmal neeb ev'eW
Semit ynam os loof a deyalp ev'eW