Tomer Yosef - תומר יוסף
Avarti Rak Kdey Lir’ot - עברתי רק כדי לראות
[בית 1]
כאן היה מכחול ואנו שניים
מציירים ציור בתוך צבעים, שלא יוכלו לדהות
כאן היתה טירה ונהר זורם בלי מים
עברתי רק כדי לראות

[בית 2]
הטירה עמדה בראש הגבע
בתוכה נפלו הרבה מילים, שאיש עוד לא אמר
הפרחים שרקו מין מזמור מחמיא לטבע
היום הוא שיר מאוד מוכר

[פזמון]
לא, אין טירה אל תביט עליה, היא איננה
אין מה לרוץ ככה, אין יותר שמים
הגבירה כבר מתה
אין נהר בלי מים
עברתי רק כדי לראות

[בית 3]
הקירות סדוקים, הכל קפא
ואתה יושב בראש זקוף וכבר מוכן לשלוט
קח את שתי ידיי וראה בשתי עיניך
היום הכל בוער פחות

[פזמון]
לא, אין טירה אל תביט עליה, היא איננה
אין מה לרוץ ככה, אין יותר שמים
הגבירה כבר מתה
אין נהר בלי מים
עברתי רק כדי לראות