Tomer Yosef - תומר יוסף
Dvash Ve’tapuach - דבש ותפוח
אני האיש שהיה לך
ואת היית לי יום ולילה
היינו זוג משמיים
היינו שקופים כמו מים

כמו מתנת יום הולדת
כמו הבטחה מתקיימת
היינו ספר פתוח
היינו דבש ותפוח

עכשיו הטון קצת שונה
והמרחק משונה
פתאום אני משתנה לי מול העיניים
ואז ברגע הזה
אויר נשאף לחזה
ואין דבר שאני רוצה יותר מאשר
לחבק אותך

שוב משחקים בתופסת
שוב את יוצאת למרפסת
טעם מריר ודלוח
הכתובת בגיר על הלוח

נשלחת יד ומוחקת
נשלח מבט ואת צוחקת
אני שלם ובטוח
אין עלינו מול הרוח

עכשיו הטון קצת שונה
והמרחק משונה
פתאום אני משתנה לי מול העיניים
ואז ברגע הזה
אויר נשאף לחזה
ואין דבר שאני רוצה יותר מאשר
לחבק אותך

אני האיש שתמיד יהיה לך
ואת תהיי לי יום ולילה
אנחנו זוג משמיים
אנחנו שקופים כמו מים

כמו מתנת יום הולדת
זאת הבטחה מתקיימת
אנחנו ספר פתוח
אנחנו דבש ותפוח

גם אם הטון קצת שונה
והמרחק משונה
גם אם אני משתנה לי מול העיניים
אז ברגע כזה
אויר נשאף לחזה
ואין דבר שאני רוצה יותר מאשר
לחבק אותך