Tomer Yosef - תומר יוסף
Yafa Be’emet - יפה באמת
[בית 1]
יצאנו כל המשפחה לטיול בכנרת
בדרך אבא שר שירים על אהבה
הייתי בן חמש, לא ידעתי אחרת
היא יפה באמת או בובת שעווה
את יצאת בכביש אחר אל אותה הדרך
וראית את השדות מהצד השני
את ילדה בת שלוש ורבע בערך
ויפה באמת עם מבט חייכני

[פזמון]
ואמא בקשה שאבא יראה לה
את הפארק הירוק שנוכל לשחק
והלכתי לבד לסובב קרוסלה
שעליה ישבה ילדה יפה באמת

[בית 2]
הכנרת אז הייתה במפלס הנכון
ולא חשבתי עליה שוב מאז
זה פשוט בקלות לאבד בצפון
את מה שאחרי תחפש במרכז
לא מזמן בתל אביב על המרפסת
קוראים לצאת נוסעים להופיע
אני תכף יורד הנה היא עוברת
כמה חיכיתי ליפה באמת

[פזמון]
ואמא ביקשה שאבא יראה לה
את הפארק הירוק שנוכל לשחק
והלכתי לבד לסובב קרוסלה
שעליה ישבה ילדה יפה באמת

[בית 4]
את מבינה כמוני שחיפשתי אותך
ואותו מבט חייכני פתאום עולה לך
הנה איש ואישה מתחבקים במיטה
מסתחררים כמו ילדים על קרוסלה