Tomer Yosef - תומר יוסף
Navi Et Hazricha - נביא את הזריחה
אמרנו ניפגש
תביא את הגיטרה
תביא את התוף
אנחנו מתכננים פה לילה ארוך

קבענו בחמש
ולא נצא מכאן
ניתן את הכל

איך אמרנו
המוזיקה היא האמת שבתפילה
וכל אחד רוצה לקום בבוקר
שלמחרת
אז עד הבוקר
ננגן עד הבוקר

...נביא את הזריחה

תודה על מה שיש
יש מה לתת
ויש מה לקבל

איך אמרנו
המוזיקה תלד אור בתוכך
וכל אחד קצת מפחד בחושך
כשאין אף אחד
אז לאור הבוקר
נרקוד עד הבוקר

...נביא את הזריחה